Tuesday, December 1, 2015

MAOMBI YA DISEMBA 2015/ DECEMBER 2015 TIMETABLE

TUMUOMBEE RAIS MAGUFULI ILI AWE FAIDA KWA WANYONGE. 
MUNGU AMUEPUSHE NA WATU WENYE NIA MBAYA.TAREHE/DATE
DAY/SIKU
OMBI/PRAYER ITEM
1
TUESDAY/
JUMANNE
Pray for peace in Tanzania. /
Ombea amani katika Tanzania
2
WED’DAY/
JUMATANO
Pray for selection of government ministers and deputy ministers /
Ombea uteuzi wa mawaziri na manaibu waziri
3
THURSDAY/
ALHAMISI

Pray for president Magufuli. /

Ombea rais Magufuli.
4
IJUMAA/
FRIDAY
Pray for Mama Samia Suluhu Hassan       /

Muombee makamu mama Samia Suluhu Hasan
5
SATURDAY/
JUMAMOSI

Pray for against any secret meetings which will harm the church and the nation./

Omba kinyume na vikao vya siri vyenye lengo la kuharibu kanisa na Taifa.
6
SUNDAY/
JUMAPILI
Pray for peace. We should pray that the nation should not be led under the influence of darkness powers and freemasonry/
Omba amani ya nchi. Tukatae nchi yetu kuongozwa chini ya nguvu za majini, mapepo, mizimu, kafara, freemason na falme za giza kwa ujumla wake.
7
MONDAY/
JUMATATU
Pray for success on Christians/
Ombea mafanikio kwa watu wa Mungu.
8
TUESDAY/
JUMANNE
Pray for village evangelism with VHM ministries. /
Ombea uinjilisti vijijini na VHM wawafikie watu wengi zaidi vijijini.
9
WED'DAY/
JUMATANO
Pray for Political activities in Tanzania/
Ombea Shughuli za kisiasa katika Tanzania
10
THURSDAY/
A-MISI
Pray that Tanzania students should know God and receive Jesus in their hearts/

Ombea wanafunzi mashuleni wamjue Mungu na waokoke.
TAREHE/DATE
DAY/SIKU
OMBI/PRAYER ITEM
11
FRIDAY/
IJUMAA
·         Pray for peace in Tanzania.
·         Pray FOR president MAGUFULI.
    
 
·         Ombea amani Tanzania.
·         Ombea rais MAGUFULI.
 
12
SATURDAY/
JUMAMOSI
 
·         Pray for peace in Tanzania.
·         Pray FOR president MAGUFULI.
    
 
·         Ombea amani Tanzania.
·         Ombea rais MAGUFULI.
 
13
SUNDAY/
JUMAPILI
·         Pray for peace in Tanzania.
·         Pray FOR president MAGUFULI.
    
 
·         Ombea amani Tanzania.
·         Ombea rais MAGUFULI.
 
14
MONDAY/
JUMATATU
 
 
·         Pray for peace in Tanzania.
·         Pray FOR president MAGUFULI.
 
 
·         Ombea amani Tanzania.
·         Ombea rais MAGUFULI.
 
15
TUESDAY/
JUMANNE
 
·         Pray for peace in Tanzania.
·         Pray FOR president MAGUFULI.
    
 
·         Ombea amani Tanzania.
·         Ombea rais MAGUFULI.
 

TAREHE/DATE
DAY/SIKU
OMBI/PRAYER ITEM
16
JUMATANO/
W’ DAY
 
 
·         Pray for peace in Tanzania.
·         Pray FOR prime minister MAJALIWA
    
 
·         Ombea amani Tanzania.
·         Ombea waziri mkuu MAJALIWA.
 
17
ALHAMISI/
THURSDAY
 
 
·         Pray for peace in Tanzania.
·         Pray FOR prime minister MAJALIWA
    
 
·         Ombea amani Tanzania.
·         Ombea waziri mkuu MAJALIWA.
 
18
FRIDAY/
IJUMAA
 
 
·         Pray for peace in Tanzania.
·         Pray FOR people who work closer with president MAGUFULI in the state house.
    
 
·         Ombea amani Tanzania.
·         Ombea watu wanaofanya kazi kwa karibu na rais MAGUFULI ndani ya ikulu.
 
19
SATURDAY/
JUMAMOSI
 
 
 
·         Pray for peace in Tanzania.
·         Pray FOR people who work closer with president MAGUFULI in the state house.
    
 
·         Ombea amani Tanzania.
·         Ombea watu wanaofanya kazi kwa karibu na rais MAGUFULI ndani ya ikulu.
 
20
SUNDAY/
JUMAPILI
 
 
·         Pray for peace in Tanzania.
·         Pray FOR ministryof Education.
    
 
·         Ombea amani Tanzania.
·         Ombea wizara ya ELIMU.
 
TAREHE/DATE
DAY/SIKU
OMBI/PRAYER ITEM
21
 
MONDAY/
JUMATATU
 
Pray for peace in Tanzania. /
 
Ombea amani katika Tanzania.
 
22
TUESDAY/
JUMANNE
 
 
Pray for peace in Tanzania. /
 
Ombea amani katika Tanzania.
 
23
WED’DAY/
JUMATANO
 
 
Pray for peace in Tanzania. /
 
Ombea amani katika Tanzania.
 
24
THURSDAY/
ALHAMISI
 
 
Pray for peace in Tanzania. /
 
Ombea amani katika Tanzania.
 
25
FRIDAY
/IJUMAA
 
Pray for peace in Tanzania. /
 
Ombea amani katika Tanzania.
 
26
SATURDAY/
JUMAMOSI
 
 
Pray for NEW CABINET OF MINISTERS. We should pray that the nation should not be led under the influence of darkness powers and freemasonry and witchcraft and fortune tellers. Most politicians depend highly on these powers./
 
Ombea BARAZA JIPYA LA MAWAZIRI. Tukatae nchi yetu kuongozwa chini ya nguvu za majini, mapepo, mizimu, kafara, uchawi, freemason na falme za giza kwa ujumla wake. Wanasiasa wengi hutegemea sana nguvu hizi kuongoza nchi au idara mbalimbali.
 
27
SUNDAY/
JUMAPILI
 
Pray for NEW CABINET OF MINISTERS. We should pray that the nation should not be led under the influence of darkness powers and freemasonry and witchcraft and fortune tellers. Most politicians depend highly on these powers./
 
Ombea BARAZA JIPYA LA MAWAZIRI. Tukatae nchi yetu kuongozwa chini ya nguvu za majini, mapepo, mizimu, kafara, uchawi, freemason na falme za giza kwa ujumla wake. Wanasiasa wengi hutegemea sana nguvu hizi kuongoza nchi au idara mbalimbali.
 
28
 
MONDAY/
JUMATATU
 
Pray for NEW CABINET OF MINISTERS. We should pray that the nation should not be led under the influence of darkness powers and freemasonry and witchcraft and fortune tellers. Most politicians depend highly on these powers./
 
Ombea BARAZA JIPYA LA MAWAZIRI. Tukatae nchi yetu kuongozwa chini ya nguvu za majini, mapepo, mizimu, kafara, uchawi, freemason na falme za giza kwa ujumla wake. Wanasiasa wengi hutegemea sana nguvu hizi kuongoza nchi au idara mbalimbali.
 
29
TUESDAY/
JUMANNE
 
 
Pray for NEW CABINET OF MINISTERS. We should pray that the nation should not be led under the influence of darkness powers and freemasonry and witchcraft and fortune tellers. Most politicians depend highly on these powers./
 
Ombea BARAZA JIPYA LA MAWAZIRI. Tukatae nchi yetu kuongozwa chini ya nguvu za majini, mapepo, mizimu, kafara, uchawi, freemason na falme za giza kwa ujumla wake. Wanasiasa wengi hutegemea sana nguvu hizi kuongoza nchi au idara mbalimbali.
 
30
WED’DAY/
JUMATANO
 
 
Pray for NEW CABINET OF MINISTERS. We should pray that the nation should not be led under the influence of darkness powers and freemasonry and witchcraft and fortune tellers. Most politicians depend highly on these powers./
 
Ombea BARAZA JIPYA LA MAWAZIRI. Tukatae nchi yetu kuongozwa chini ya nguvu za majini, mapepo, mizimu, kafara, uchawi, freemason na falme za giza kwa ujumla wake. Wanasiasa wengi hutegemea sana nguvu hizi kuongoza nchi au idara mbalimbali.
 
31
THURSDAY/
ALHAMISI
 
 
Pray for NEW CABINET OF MINISTERS. We should pray that the nation should not be led under the influence of darkness powers and freemasonry and witchcraft and fortune tellers. Most politicians depend highly on these powers./
 
Ombea BARAZA JIPYA LA MAWAZIRI. Tukatae nchi yetu kuongozwa chini ya nguvu za majini, mapepo, mizimu, kafara, uchawi, freemason na falme za giza kwa ujumla wake. Wanasiasa wengi hutegemea sana nguvu hizi kuongoza nchi au idara mbalimbali.
 


 

No comments:

Post a Comment