Wednesday, May 3, 2017

RATIBA YA MEI 2017/MAY 2017 SCHEDULEDAY/SIKU
TAREHE/DATE
OMBI/PRAYER ITEM
JUMATATU/
MONDAY
1/05/2016
Ombea waziri mkuu Majaliwa atende kwa hekima na busara/
Pray for the prime minister Majaliwa to act with wisdom and knowledge
JUMANNE/
TUESDAY
2/05/2016
Ombea waziri mkuu Majaliwa atende kwa hekima na busara/
Pray for the prime minister Majaliwa to act with wisdom and knowledge
JUMATANO/
WEDNESDAY
3/05/2016
Ombea waziri mkuu Majaliwa atende kwa hekima na busara/
Pray for the prime minister Majaliwa to act with wisdom and knowledge
ALHAMISI/
THURSDAY
4/05/2016
Ombea waziri mkuu Majaliwa atende kwa hekima na busara/
Pray for the prime minister Majaliwa to act with wisdom and knowledge
IJUMAA/
FRIDAY
5/05/2016
Rais Magufuli atende kwa busara na asikilize ushauri mzuri kutoka kwa watu mbalimbali/
President Magufuli to rule by wisdom and to listen to good advice given by different people
JUMAMOSI/
SATURDAY
6/05/2016
Rais Magufuli atende kwa busara na asikilize ushauri mzuri kutoka kwa watu mbalimbali/
President Magufuli to rule by wisdom and to listen to good advice given by different people
JUMAPILI/
SUNDAY
7/05/2016
Omba kwamba Tanzania inufaike na sekta ya madini/
Pray for Tanzania as a country to benefit more from minerals
JUMATATU/
MONDAY
8/05/2016
Omba kwamba Tanzania inufaike na sekta ya madini/
Pray for Tanzania as a country to benefit more from minerals
JUMANNE/
TUESDAY
9/05/2016
Omba kwamba Tanzania inufaike na sekta ya madini/
Pray for Tanzania as a country to benefit more from minerals
JUMATANO/
WEDNESDAY
10/05/2016
Omba kwamba Tanzania inufaike na sekta ya madini/
Pray for Tanzania as a country to benefit more from minerals
ALHAMISI/
THURSDAY
11/05/2016
Omba kwamba Tanzania inufaike na sekta ya madini/
Pray for Tanzania as a country to benefit more from minerals
IJUMAA/
FRIDAY
12/05/2016
Omba kwamba Tanzania inufaike na sekta ya madini/
Pray for Tanzania as a country to benefit more from mineralsDAY/SIKU
TAREHE/DATE
OMBI/PRAYER ITEM
JUMAMOSI/
SATURDAY
13/05/2017
Shukuru Mungu kwa mvua Tanzania/
Thanking God for Rain in Tanzania.
JUMAPILI/
SUNDAY
14/05/2017
Shukuru Mungu kwa mvua Tanzania/
Thanking God for Rain in Tanzania.
JUMATATU/
MONDAY
15/05/2017
Shukuru Mungu kwa mvua Tanzania/
Thanking God for Rain in Tanzania.
JUMANNE/
TUESDAY
16/05/2017
Rais Magufuli awe na afya njema/
President Magufuli to be healthy
JUMATANO/
WEDNESDAY
17/05/2017
Omba waziri Mkuu atende kwa busara/
Prime Minister to act with wisdom
ALHAMISI/
THURSDAY
18/05/2017
Ombea vikao rasmi na visivyo rasmi vinavyofanya maamuzi juu ya nchi yetu/
Pray for official and unofficial meetings which lead crucial decisions over our state.
IJUMAA/
FRIDAY
19/05/2017
Ombea vikao rasmi na visivyo rasmi vinavyofanya maamuzi juu ya nchi yetu/
Pray for official and unofficial meetings which lead crucial decisions over our state.
JUMAMOSI/
SATURDAY
20/05/2017
Ombea vikao rasmi na visivyo rasmi vinavyofanya maamuzi juu ya nchi yetu/
Pray for official and unofficial meetings which lead crucial decisions over our state.
JUMAPILI/
SUNDAY
21/05/2017
Ombea injili ihubiriwe zaidi/
Pray that the gospel is preached more and more
JUMATATU/
MONDAY
22/05/2017
Ombea injili ihubiriwe zaidi/
Pray that the gospel is preached more and more
JUMANNE/
TUESDAY
23/05/2017
Ombea injili ihubiriwe zaidi/
Pray that the gospel is preached more and more
JUMATANO/
WEDNESDAY
24/05/2017
Ombea yatima na wajane/
Pray for widows and orphans
ALHAMISI/
THURSDAY
25/05/2017
Ombea yatima na wajane/
Pray for widows and orphans
DAY/SIKU
TAREHE/DATE
OMBI/PRAYER ITEM
IJUMAA/
FRIDAY
26/05/2016
Rais Magufuli atende kwa busara na asikilize ushauri mzuri kutoka kwa watu mbalimbali/

President Magufuli to rule by wisdom and to listen to good advice given by different people

JUMAMOSI/
SATURDAY
27/05/2016
Omba kilimo cha Tanzania kiwe na tija. Mazao yasitawi. Misimu ya mvua ikae sawa. Umwagiliaji ufanikiwe/

Pray for Tanzania Agriculture to be profitable to the farmers and peasants. Rain season to come at due time. To have better and efficient irrigation systems.
JUMAPILI/
SUNDAY
28/05/2016
Omba kilimo cha Tanzania kiwe na tija. Mazao yasitawi. Misimu ya mvua ikae sawa. Umwagiliaji ufanikiwe/

Pray for Tanzania Agriculture to be profitable to the farmers and peasants. Rain season to come at due time. To have better and efficient irrigation systems.
JUMATATU/
MONDAY
29/05/2016
Omba kilimo cha Tanzania kiwe na tija. Mazao yasitawi. Misimu ya mvua ikae sawa. Umwagiliaji ufanikiwe/

Pray for Tanzania Agriculture to be profitable to the farmers and peasants. Rain season to come at due time. To have better and efficient irrigation systems.
JUMANNE/
TUESDAY
30/05/2016
Omba kilimo cha Tanzania kiwe na tija. Mazao yasitawi. Misimu ya mvua ikae sawa. Umwagiliaji ufanikiwe/

Pray for Tanzania Agriculture to be profitable to the farmers and peasants. Rain season to come at due time. To have better and efficient irrigation systems.
JUMATANO/
WEDNESDAY
31/05/2016
Omba kilimo cha Tanzania kiwe na tija. Mazao yasitawi. Misimu ya mvua ikae sawa. Umwagiliaji ufanikiwe/

Pray for Tanzania Agriculture to be profitable to the farmers and peasants. Rain season to come at due time. To have better and efficient irrigation systems.

No comments:

Post a Comment