Saturday, June 1, 2013

JUNE 2013 TIMETABLE- RATIBA YA JUNI 2013

TAREHE/DATE
DAY/SIKU
OMBI/PRAYER ITEM
1
SATURDAY/
JUMAMOSI
1.    Pray for peace in Tanzania.
2.    Pray against religious conflicts in Tanzania.
3.    REGION ON DUTY: Kinondoni
4.    DISTRICT ON DUTY: Kibamba
5.    Pray for parliamentary sessions in Dodoma.

1.    Ombea amani Tanzania.
2.    Kemea machafuko ya kidini Tanzania.
3.    MKOA WA ZAMU: Kinondoni
4.    Wilaya ya zamu: Kibamba.
5.    Ombea vikao vya bunge dodoma

2
SUNDAY/
JUMAPILI
1.    Pray for peace in Tanzania.
2.    Pray against religious conflicts in Tanzania.
3.    REGION ON DUTY: Kinondoni
4.    DISTRICT ON DUTY: Kimara
5.    Pray for parliamentary sessions in Dodoma.

    

1.    Ombea amani Tanzania.
2.    Kemea machafuko ya kidini Tanzania.
3.    MKOA WA ZAMU: Kinondoni
4.    Wilaya ya zamu: Kimara
5.    Ombea vikao vya bunge dodoma

3
MONDAY/
JUMATATU
1.    Pray for peace in Tanzania.
2.    Pray against religious conflicts in Tanzania.
3.    REGION ON DUTY: Kinondoni
4.    DISTRICT ON DUTY: Ubungo
5.      Pray for parliamentary sessions in Dodoma.

1.    Ombea amani Tanzania.
2.    Kemea machafuko ya kidini Tanzania.
3.    MKOA WA ZAMU: Kinondoni
4.    Wilaya ya zamu: Ubungo
5.    Ombea vikao vya bunge dodoma


4
TUESDAY/
JUMANNE
1.    Pray for peace in Tanzania.
2.    Pray against religious conflicts in Tanzania.
3.    REGION ON DUTY: Kinondoni
4.    DISTRICT ON DUTY: Mabibo

1.    Ombea amani Tanzania.
2.    Kemea machafuko ya kidini Tanzania.
3.    MKOA WA ZAMU: Kinondoni
4.    Wilaya ya zamu: Mabibo

5
WED’DAY/
JUMATANO


1.    Pray for peace in Tanzania.
2.    Pray against religious conflicts in Tanzania.
3.    REGION ON DUTY: Kinondoni
4.    DISTRICT ON DUTY: Mabibo External

1.    Ombea amani Tanzania.
2.    Kemea machafuko ya kidini Tanzania.
3.    MKOA WA ZAMU: Kinondoni
4.    Wilaya ya zamu: Mabibo External

6
THURSDAY/
ALHAMISI

1.    Pray for peace in Tanzania.
2.    Pray against religious conflicts in Tanzania.
3.    REGION ON DUTY: Kinondoni
4.    DISTRICT ON DUTY: Sinza  A

1.    Ombea amani Tanzania.
2.    Kemea machafuko ya kidini Tanzania.
3.    MKOA WA ZAMU: Kinondoni
4.    Wilaya ya zamu: Sinza  A

7
FRIDAY /
IJUMAA
1.     Pray for peace in Tanzania.
2.    Pray against religious conflicts in Tanzania.
3.    REGION ON DUTY: Kinondoni
4.    DISTRICT ON DUTY: Sinza  B


1.    Ombea amani Tanzania.
2.    Kemea machafuko ya kidini Tanzania.
3.    MKOA WA ZAMU: Kinondoni
4.    Wilaya ya zamu: Sinza  B
TAREHE/DATE
DAY/SIKU
OMBI/PRAYER ITEM
8
SATURDAY/
JUMAMOSI

1.    Pray for peace in Tanzania.
2.    Pray against religious conflicts in Tanzania.
3.    REGION ON DUTY: Kinondoni
4.    DISTRICT ON DUTY: Mbezi Beach

1.    Ombea amani Tanzania.
2.    Kemea machafuko ya kidini Tanzania.
3.    MKOA WA ZAMU: Kinondoni
4.    Wilaya ya zamu: Mbezi Beach

9
SUNDAY/
JUMAPILI
1.    Pray for peace in Tanzania.
2.    Pray for parliament sessions.
3.    REGION ON DUTY: Kinondoni
4.    DISTRICT ON DUTY: Mikocheni A.
    

1.    Ombea amani Tanzania.
2.    Ombea vikao vya bunge.
3.    MKOA WA ZAMU: Kinondoni
4.    Wilaya ya zamu: Mikocheni A.

10
MONDAY/
JUMATATU
1.    Pray for peace in Tanzania.
2.    Pray that Tanzanians should be saved.
3.    REGION ON DUTY: Kinondoni
4.    DISTRICT ON DUTY: Kawe


1.    Ombea amani Tanzania.
2.    Ombea watanzania waokoke.
3.    MKOA WA ZAMU: Kinondoni
4.    Wilaya ya zamu: Kawe

11
TUESDAY/
JUMANNE
1.    Pray for peace in Tanzania.
2.    Pray that natural resources should not keep Tanzania into war and strife.
3.    REGION ON DUTY: Kinondoni
4.    DISTRICT ON DUTY: Lugalo

1.    Ombea amani Tanzania.
2.    Kemea kwamba raslimali zetu zisituingize kwenye vita na machafuko.
3.    MKOA WA ZAMU: Kinondoni
4.    Wilaya ya zamu: Lugalo.

12
WED’DAY/
JUMATANO


1.    Pray for peace in Tanzania.
2.    Pray against corruption in Tanzania.
3.    REGION ON DUTY: Kinondoni
4.    DISTRICT ON DUTY: Kijitonyama

1.    Ombea amani Tanzania.
2.    Kemea rushwa katika Tanzania.
3.    MKOA WA ZAMU: Kinondoni
4.    Wilaya ya zamu: Kijitonyama

13
THURSDAY/ALHAMISI

1.    Pray for peace in Tanzania.
2.    Pray for a well prepared contitution.
3.    REGION ON DUTY: Kinondoni
4.    DISTRICT ON DUTY: Mwenge

1.    Ombea amani Tanzania.
2.    Ombea katiba ijayo iwe nzuri.
3.    MKOA WA ZAMU: Kinondoni
4.    Wilaya ya zamu: Mwenge

14
FRIDAY /IJUMAA
1.     Pray for peace in Tanzania.
2.    Pray for president Kikwete.
3.    REGION ON DUTY: Kinondoni
4.    DISTRICT ON DUTY: Sinza C


1.    Ombea amani Tanzania.
2.    Mwombee rais Kikwete.
3.    MKOA WA ZAMU: Kinondoni
4.    Wilaya ya zamu: Sinza CTAREHE/DATE
DAY/SIKU
OMBI/PRAYER ITEM
15
SATURDAY/
JUMAMOSI

1.    Pray for peace in Tanzania.
2.    Pray against religious conflicts in Tanzania.
3.    REGION ON DUTY: Kinondoni
4.    DISTRICT ON DUTY: Mikocheni B

1.    Ombea amani Tanzania.
2.    Kemea machafuko ya kidini Tanzania.
3.    MKOA WA ZAMU: Kinondoni
4.    Wilaya ya zamu: Mikocheni B

16
SUNDAY/
JUMAPILI
1.    Pray for peace in Tanzania.
2.    Pray for parliament sessions.
3.    REGION ON DUTY: Kinondoni
4.    DISTRICT ON DUTY: Msasani
    

1.    Ombea amani Tanzania.
2.    Ombea vikao vya bunge.
3.    MKOA WA ZAMU: Kinondoni
4.    Wilaya ya zamu: Msasani.

17
MONDAY/
JUMATATU
1.    Pray for peace in Tanzania.
2.    Pray that Tanzanians should be saved.
3.    REGION ON DUTY: Kinondoni
4.    DISTRICT ON DUTY: Mwananyalama A


1.    Ombea amani Tanzania.
2.    Ombea watanzania waokoke.
3.    MKOA WA ZAMU: Kinondoni
4.    Wilaya ya zamu: Mwananyalama A

18
TUESDAY/
JUMANNE
1.    Pray for peace in Tanzania.
2.    Pray that natural resources should not keep Tanzania into war and strife.
3.    REGION ON DUTY: Kinondoni
4.    DISTRICT ON DUTY: Mwananyalama  B

1.    Ombea amani Tanzania.
2.    Kemea kwamba raslimali zetu zisituingize kwenye vita na machafuko.
3.    MKOA WA ZAMU: Mwananyalama B
4.    Wilaya ya zamu: Lugalo.

19
WED’DAY/
JUMATANO


1.    Pray for peace in Tanzania.
2.    Pray against corruption in Tanzania.
3.    REGION ON DUTY: Kinondoni
4.    DISTRICT ON DUTY: Kinondoni Biafra

1.    Ombea amani Tanzania.
2.    Kemea rushwa katika Tanzania.
3.    MKOA WA ZAMU: Kinondoni
4.    Wilaya ya zamu: Kinondoni Biafra

20
THURSDAY/ALHAMISI

1.    Pray for peace in Tanzania.
2.    Pray for a well prepared contitution.
3.    REGION ON DUTY: Kinondoni
4.    DISTRICT ON DUTY: Kinondoni Manyanya

1.    Ombea amani Tanzania.
2.    Ombea katiba ijayo iwe nzuri.
3.    MKOA WA ZAMU: Kinondoni Manyanya
4.    Wilaya ya zamu: Mwenge

21

FRIDAY /IJUMAA
1.     Pray for peace in Tanzania.
2.    Pray for president Kikwete.
3.    REGION ON DUTY: Kinondoni
4.    DISTRICT ON DUTY: Kinondoni Studio


1.    Ombea amani Tanzania.
2.    Mwombee rais Kikwete.
3.    MKOA WA ZAMU: Kinondoni
4.    Wilaya ya zamu: Kinondoni Studio
TAREHE/DATE
DAY/SIKU
OMBI/PRAYER ITEM
22
SATURDAY/
JUMAMOSI
 
Pray for peace in Tanzania. Praying for parliamentary discussions which are taking place in Dodoma. The poor and majority to be highly considered/
 
Ombea amani katika Tanzania. Ombea vikao vya bunge vinavyoendelea huko Dodoma. Wanyonge na masikini wa Tanzania wapewe kipaumbele.
23
SUNDAY/
JUMAPILI
Pray for peace in Tanzania. Praying for parliamentary discussions which are taking place in Dodoma. The poor and majority to be highly considered/
 
Ombea amani katika Tanzania. Ombea vikao vya bunge vinavyoendelea huko Dodoma. Wanyonge na masikini wa Tanzania wapewe kipaumbele.
24
MONDAY/JUMATATU
Pray for peace in Tanzania. Praying for parliamentary discussions which are taking place in Dodoma. The poor and majority to be highly considered/
 
Ombea amani katika Tanzania. Ombea vikao vya bunge vinavyoendelea huko Dodoma. Wanyonge na masikini wa Tanzania wapewe kipaumbele.
25
TUESDAY/
JUMANNE
Pray for peace in Tanzania. Praying for parliamentary discussions which are taking place in Dodoma. The poor and majority to be highly considered/
 
Ombea amani katika Tanzania. Ombea vikao vya bunge vinavyoendelea huko Dodoma. Wanyonge na masikini wa Tanzania wapewe kipaumbele.
26
WED’DAY/JUMATANO
Pray for peace. We should pray that the nation should not be led under the influence of darkness powers and freemasonry/
 
Omba amani ya nchi. Tukatae nchi yetu kuongozwa chini ya nguvu za majini, mapepo, mizimu, kafara, freemason na falme za giza kwa ujumla wake.
27
THURSDAY/ALHAMISI
 
Pray for peace. We should pray that the nation should not be led under the influence of darkness powers and freemasonry/
 
Omba amani ya nchi. Tukatae nchi yetu kuongozwa chini ya nguvu za majini, mapepo, mizimu, kafara, freemason na falme za giza kwa ujumla wake.
28
FRIDAY /IJUMAA
Pray for peace. We should pray that the nation should not be led under the influence of darkness powers and freemasonry/
 
Omba amani ya nchi. Tukatae nchi yetu kuongozwa chini ya nguvu za majini, mapepo, mizimu, kafara, freemason na falme za giza kwa ujumla wake.
29
SATURDAY/
JUMAMOSI
 
Pray for peace. We should pray that the nation should not be led under the influence of darkness powers and freemasonry/
 
Omba amani ya nchi. Tukatae nchi yetu kuongozwa chini ya nguvu za majini, mapepo, mizimu, kafara, freemason na falme za giza kwa ujumla wake.
30
SUNDAY/
JUMAPILI
Pray for peace. We should pray that the nation should not be led under the influence of darkness powers and freemasonry/
 
Omba amani ya nchi. Tukatae nchi yetu kuongozwa chini ya nguvu za majini, mapepo, mizimu, kafara, freemason na falme za giza kwa ujumla wake.
1
MONDAY/JUMATATU
Pray for peace. We should pray that the nation should not be led under the influence of darkness powers and freemasonry/
 
Omba amani ya nchi. Tukatae nchi yetu kuongozwa chini ya nguvu za majini, mapepo, mizimu, kafara, freemason na falme za giza kwa ujumla wake.

No comments:

Post a Comment