Tuesday, September 2, 2014

RATIBA YA SEPTEMBA 2014/ SEPTEMBER 2014 TIMETABLEPrayer does not change God, but it changes him who prays.
Soren Kierkegaard

============================================

Faith and prayer are the vitamins of the soul; man cannot live in health without them.
Mahalia Jackson

============================================

"Prayer is not overcoming God's reluctance, but laying hold of His willingness."
Martin Luther

============================================


TAREHE/DATE
DAY/SIKU
OMBI/PRAYER ITEM
1
MONDAY/
JUMATATU
1. Pray for the Orphans.
2. Pray for prisoners.
3. Pray for NJOMBE region.
ISAIAH 19:22
1. Ombea watoto yatima.
2. Ombea wajane.
3. Ombea mkoa wa NJOMBE.
ISAYA 19:22
2
TUESDAY/
JUMANNE
1. Pray that we have a fair and suitable constitution
2. Pray against the habit of prayerlessness among the Christians.
3. Pray for SIMIYU region.
ISAIAH 19:22
1. Omba tupate katiba mpya ya haki na inayofaa
2. Omba kinyume na tabia ya kutokuomba katika kanisa la Tanzania
3. Ombea mkoa wa SIMIYU.
ISAYA 19:22
3
WED’DAY/
JUMATANO
1. Pray that our pastors stand in truth.
2. Pray against worldliness in the church.
3. Pray for LINDI region.
ISAIAH 19:22
1. Ombea wachungaji wasimame katika kweli.
2. Omba kinyume na tabia ya kuipenda dunia katika waristo.
3. Ombea mkoa wa LINDI.
ISAYA 19:22
4
THURSDAY/
ALHAMISI
1. Pray for pastor Alphonce Mwanjala of Sinza EAGT.
2. Pray against corruption and laziness in ministry of home affairs.
3. Pray for PWANI region
ISAIAH 19:22
1. Mwombee mchungaji Alphonce Mwanjala wa kanisa la EAGT Sinza.
2. Omba kinyume na rushwa na uvivu katika wizara ya manbo ya ndani.
3. Ombea mkoa wa PWANI.
ISAYA 19:22
5
FRIDAY/
IJUMAA
1. Pray that we have a fair and suitable constitution
2. Pray against the habit of prayerlessness among the Christians.
3. Pray for MARA region
ISAIAH 19:22
1. Omba tupate katiba mpya ya haki na inayofaa
2. Omba kinyume na tabia ya kutokuomba katika kanisa la Tanzania
3. Ombea mkoa wa MARA
ISAYA 19:22
6
 SATURDAY
/JUMAMOSI
1. Pray for peace in political affairs in Tanzania.
2. Pray for all drivers in Tanzania that they drive safely
3. Pray for MARA region
ISAIAH 38:5
1. Omba amani katika shughuli zote za kisiasa nchini
2. Omba kwamba madereva wote waendeshe kwa usalama vyombo
    vya usafiri.
3. Ombea mkoa wa MARA
ISAYA 38:5         
7
SUNDAY/
JUMAPILI
1. Pray for peace in political affairs in Tanzania.
2. Pray for all drivers in Tanzania that they drive safely
3. Pray for MARA region
ISAIAH 38:5
1. Omba amani katika shughuli zote za kisiasa nchini
2. Omba kwamba madereva wote waendeshe kwa usalama vyombo
    vya usafiri.
3. Ombea mkoa wa MARA
ISAYA 38:5
8
MONDAY/
JUMATATU
1. Pray for peace in political affairs in Tanzania.
2. Pray for all drivers in Tanzania that they drive safely
3. Pray for MARA region
ISAIAH 38:5
1. Omba amani katika shughuli zote za kisiasa nchini
2. Omba kwamba madereva wote waendeshe kwa usalama vyombo
    vya usafiri.
3. Ombea mkoa wa MARA
ISAYA 38:5
9
TUESDAY/
JUMANNE
1. Pray for the patients in hospitals
2. Pray for committed pastors who work in hardships.
3. Pray for RUVUMA region
ISAIAH 38:5
1. Ombea wagonjwa mahospitalini
2. Ombea wachungaji wanaofanya kazi ya Mungu katika mazingira
     magumu
3. Ombea mkoa wa RUVUMA
ISAYA 38:5
10
WED’DAY/
JUMATANO
1. Pray for the patients in hospitals
2. Pray for committed pastors who work in hardships.
3. Pray for RUVUMA region
ISAIAH 38:5
1. Ombea wagonjwa mahospitalini
2. Ombea wachungaji wanaofanya kazi ya Mungu katika mazingira
     magumu
3. Ombea mkoa wa RUVUMA
ISAYA 38:5TAREHE/DATE
DAY/SIKU
OMBI/PRAYER ITEM
11
ALHAMISI/
THURSDAY


1. Pray for president Kikwete to make wise decisions for our country.
2. Pray for MARA region.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1.  Omba kwamba rais Kikwete afanye maamuzi ya busara kwa ajili ya taifa letu.
2.  Ombea mkoa wa MARA.

12
IJUMAA/
FRIDAY1. Pray against  corruption in the ministry of finance.
2. Pray for LINDI region.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1.  kemea roho RUSHWA katika wizara ya fedha.
2.  Ombea mkoa wa LINDI.

13
JUMAMOSI/
SATURDAY1. Pray against the torturing of media especially when they speak the truth.
2. Pray for MTWARA region.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1.  Kemea tabiaya serikali kunyanyasa vyombo vya habari hasa hasa vinapoandika mambo ya kweli.
2.  Ombea mkoa wa MTWARA.

14
SUNDAY/
JUMAPILI


1. Pray against corruption in the ministry of health. This ministry is not doing enough to save the patients. In government hospitals you must bribe the doctors and nurses to attend the patient or else your loved one will die.
2. Pray for MOROGORO region.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1.  kemea roho ya RUSHWA katika wizara ya afya. Hii ni wizara ambayo haiwajibiki kabisa na watu hufia hospitalini kwa sababu hawana pesa ya kumuhonga nesi au daktari. TUOMBE na Yesu atafanya.
2.  Ombea mkoa wa MOROGORO.

15
JUMATATU/
MONDAY1. Pray against corruption in the police force. There is a huge corruption base in the traffic police.
2. Pray for TABORA  region.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1.  kemea roho ya rushwa katika jeshi la polisi. Kuna rushwa iliyoota mizizi hasa katika askari wa usalama barabarani.
2.  Ombea mkoa wa TABORA.

16
TUESDAY/
JUMANNE1. Pray for peaceful local government elections in October 2014.
2. Pray for MANYARA region.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1.  Ombea uchaguzi wa serikali za mitaa 2014
2.  Ombea mkoa wa MANYARA.

17
JUMATANO/

WED’DAY


1. Pray for patients in government hospitals.
2. Pray for SINGIDA region.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1.  Ombea wagonjwa katika hospitali za serikali nchini Tanzania.
2.  Ombea mkoa wa SINGIDA.

18
ALHAMISI/
THURSDAY


1. Pray for spiritual revival in believers.
2. Pray for TANGA region.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1.  Omba uamsho wa kiroho kwa wakristo.
2.  Ombea mkoa wa TANGA.

19
IJUMAA/
FRIDAY


1. Pray against car accidents.
2. Pray for KIGOMA region.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1.  Kemea ajali za barabarani.
2.  Ombea mkoa wa KIGOMA.

20
JUMAMOSI/
SATURDAY


1. Pray against immodest dressing in the church today.
2. Pray for SHINYANGA region.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1.  Omba kukemea uvaaji mbaya na wa kidunia katika kanisa siku hizi.
2.  Ombea mkoa wa SHINYANGA.
TAREHE/DATE
DAY/SIKU
OMBI/PRAYER ITEM
21
JUMAPILI/
SUNDAY


1. Pray for orphans in Tanzania. Pray that they get food, clothes, money and spiritual guidance.
2. Pray for SOUTH PEMBA  region.

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1.  Ombea watoto yatima katika nchi ya Tanzania ili wapate mahitaji yao kama nguo, chakula na uongozi wa kiroho.
2.  Ombea mkoa wa KUSINI PEMBA.

22
JUMATATU/
MONDAY1. Pray against corruption in the ministry of education. Teachers and other workers should be paid all their dues.
2. Pray for NORTH PEMBA   region.

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1.  Kemea roho ya RUSHWA katika wizara ya elimu. Waalimu pamoja na wafanyakazi wengine wa wizara hii walipwe madai yao.
2.  Ombea mkoa wa KASKAZINI PEMBA.

23
JUMANNE/
TUESDAY1. Pray against corruption in Tanzania National Parks. We should pray against the killing of endangered species. We should pray against illegal animal trafficking.
2. Pray for MANYARA  region.

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1.  Kemea rushwa kwenye mbuga za wanyama. Kataa uuaji wa aina za wanyama walio hatarini kupotea kama tembo na faru.
2.  Ombea mkoa wa MANYARA.

TAREHE/DATE
DAY/SIKU
OMBI/PRAYER ITEM
24
JUMATANO/
W'DAY


1. Pray for widows in Tanzania. Pray that they get food, clothes, money and spiritual guidance.
2. Pray for MAFIA  island.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1.  Ombea wajane katika nchi ya Tanzania ili wapate mahitaji yao kama nguo, chakula na uongozi wa kiroho.
2.  Ombea kisiwa cha MAFIA.

25
ALHAMISI/
THURSDAY1. Pray against corruption in the ministry of minerals and energy.
2. Pray for MOROGORO region.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1.  Kemea roho ya RUSHWA katika wizara ya nishati na madini.
2.  Ombea mkoa wa MOROGORO.

26
IJUMAA/
FRIDAY1. Pray against corruption in BANK OF TANZANIA (BOT) .
2. Pray for SIMIYU region.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1.  Kemea rushwa katika BENKI KUU YA TANZANIA (BOT)
2.  Ombea mkoa wa SIMIYU.
TAREHE/DATE
DAY/SIKU
OMBI/PRAYER ITEM
27
SATURDAY/
JUMAMOSI

1. Pray for the parliamentary discussions to consider the poor and majority of Tanzanians
2. Pray for LINDI region
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1.  Ombea vikao vya bunge. Bunge lijadili na kupitisha mambo kwa maslahi ya walio maskini na walio wengi.
2.  Ombea mkoa wa LINDI.

28
SUNDAY/
JUMAPILI1. Pray against corruption at the sea ports in
   Tanzania
2. Pray for MTWARA region
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1.  kemea rushwa katika bandari za Tanzania.
2.  Ombea mkoa wa MTWARA.

29
MONDAY/
JUMATATU

1. Pray against the spirit of bureaucracy, corruption and negligence shown by the government to the claims of teachers in Tanzania
2. Pray for RUVUMA  region.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1.  kemea roho ya urasimu, ya rushwa na ya kutokujali inayoonyeshwa na serikali ya Tanzania kuhusu madai na malimbikizo ya walimu nchi nzima.
2.  Ombea mkoa wa RUVUMA.

30
TUESDAY/
JUMANNE
1. Pray against prayerlessness among Christians in the church today. Let us ask God to pour his power in th church so we can pray more and more
2. Pray for PWANI region.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1.  kemea roho ya kutokuomba baina ya wapendwa wa kanisa la leo. Tumuombe Mungu amwage roho ya kuomba ili tuwe na kiu ya kuomba tena na tena bila kuacha.
2.  Ombea mkoa wa PWANI.No comments:

Post a Comment