Monday, November 3, 2014

RATIBA YA NOVEMBA 2014 / NOVEMBER 2014 TIMETABLE

TAREHE/DATE
DAY/SIKU
OMBI/PRAYER ITEM
1
SATURDAY/
JUMAMOSI

Pray for peace in Tanzania. /
Ombea amani katika Tanzania


2
SUNDAY/
JUMAPILI
Pray for peace in Tanzania. /

Ombea amani katika Tanzania

3
MONDAY/
JUMATATU
Pray for peace in Tanzania. /

Ombea amani katika Tanzania

4
TUESDAY/
JUMANNE
Pray for president Kikwete       /

Muombee rais Kikwete

5
WED’DAY/

JUMATANO

Pray for against any secret meetings which will harm the church and the nation./Omba kinyume na vikao vya siri vyenye lengo la kuharibu kanisa na Taifa.

6
THURSDAY/
ALHAMISI


Pray for peace. We should pray that the nation should not be led under the influence of darkness powers and freemasonry/
Omba amani ya nchi. Tukatae nchi yetu kuongozwa chini ya nguvu za majini, mapepo, mizimu, kafara, freemason na falme za giza kwa ujumla wake.

7
IJUMAA/
FRIDAY

Pray for success on Christians/
Ombea mafanikio kwa watu wa Mungu.

8
SATURDAY/
JUMAMOSI

Pray for village evangelism with VHM ministries. /
Ombea uinjilisti vijijini na VHM wawafikie watu wengi zaidi vijijini.

9
SUNDAY/
JUMAPILI

Pray for Political activities in Tanzania/
Ombea Shughuli za kisiasa katika Tanzania

10
MONDAY/
JUMATATU
Pray that Tanzania students should know God and receive Jesus in their hearts/

Ombea wanafunzi mashuleni wamjue Mungu na waokoke.
TAREHE/DATE
DAY/SIKU
OMBI/PRAYER ITEM
11
TUESDAY/
JUMANNE
Pray for all drivers in Tanzania that they drive safely/

Omba kwamba madereva wote waendeshe kwa usalama vyombo  vya usafiri.

12
WED’DAY/
JUMATANO
Pray for all drivers in Tanzania that they drive safely/

Omba kwamba madereva wote waendeshe kwa usalama vyombo vya usafiri.

13
THURSDAY
/ALHAMISI

Pray for all drivers in Tanzania that they drive safely/

Omba kwamba madereva wote waendeshe kwa usalama vyombo vya usafiri.

14
FRIDAY /IJUMAA
Praying for peace in political activities for the year 2014 /

Tuombe amani katika shughuli za kisiasa za vyama mbalimbali
15
SATURDAY/
JUMAMOSI

Praying for peace in political activities for the year 2014 

Tuombe amani katika shughuli za kisiasa za vyama mbalimbali
16
SUNDAY/
JUMAPILI
Praying for peace in political activities for the year 2014 

Tuombe amani katika shughuli za kisiasa za vyama mbalimbali
17
MONDAY/
JUMATATU
Praying for peace in political activities for the year 2014 

Tuombe amani katika shughuli za kisiasa za vyama mbalimbali
18
TUESDAY/
JUMANNE
Pray against corruption in Tanzania Institute of Education  /

Kemea rushwa katika taasisi ya elimu Tanzania.
19
WED’DAY/
JUMATANO
Pray against corruption in Tanzania Institute of Education  /

Kemea rushwa katika taasisi ya elimu Tanzania.
20
THURSDAY
/ALHAMISI

Giving thanks for peace in Tanzania. Pray for president Kikwete /

Tumshukuru Mungu kwa amani ya Tanzania Mwombee rais Kikwete.
21
FRIDAY /IJUMAA
Giving thanks for peace in Tanzania. Pray for president Kikwete /

Tumshukuru Mungu kwa amani ya Tanzania Mwombee rais Kikwete.
22
SATURDAY/
JUMAMOSI

Pray  for the Prime Minister Mizengo Pinda/

Ombea waziri mkuu Mizengo Pinda.


TAR/ DATE
SIKU/ DAY
OMBI/ PRAYER ITEM
23
SUNDAY/
JUMAPILI


1. Pray that the saints of God prosper economically. (PROVERBS 11:10a, 11a)
2.  Pray for SINGIDA region
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1. Omba kwamba watakatifu wake aliye juu wafanikiwe kiuchumi.( MITHALI 11:10a, 11a)
2.  Ombea mkoa wa SINGIDA.

24
JUMATATU/
MONDAY

1. Pray for the gospel to be preached in villages of Tanzania.
2.  Pray for KIGOMA region
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1. Omba kwamba injili ihubiriwe Tanzania vijijini.
2.  Ombea mkoa wa KIGOMA.
25
JUMANNE/
TUESDAY


1. Pray for some potential born again Christians to join in political affairs so as to rescue our nation.
2.  Pray for IRINGA region
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1. Omba tupate watu wa Mungu watakatifu watakaoingia kenye siasa ili kuokoa taifa letu.
2.  Ombea mkoa wa IRINGA.
26
WED’DAY/
JUMATANO

1. Pray against any satanic influence in leading the country at the state house.
2.  Pray for MWANZA region
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1. Omba kukemea na kukataa nchi yetu kuongozwa na mambo ya kishetani pale ikulu.
2.  Ombea mkoa wa MWANZA.
27
ALHAMISI/
THURSDAY

1. Pray against any satanic influence in leading the ministry of education in Dar es salaam.
2.  Pray for GEITA region
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1. Omba kukemea na kukataa wizara ya elimu na mafunzo ya ufundi isiongozwe kwa uchawi.
2.  Ombea mkoa wa GEITA.
28
IJUMAA/
FRIDAY

1. Pray against any satanic influence in leading the ministry of foreign affairs.
2.  Pray for MOROGORO region
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1. Omba kukemea na kukataa wizara ya mambo ya nje isiongozwe kwa uchawi.
2.  Ombea mkoa wa MOROGORO.
29
JUMAMOSI/
SATURDAY

1. Pray against any satanic influence in leading the ministry of land and settlement
2.  Pray for PWANI region
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1. Omba kukemea na kukataa wizara ya ardhi na makazi isiongozwe kwa uchawi.
2.  Ombea mkoa wa PWANI.
30
JUMAPILI/
SUNDAY

1. Pray against any satanic influence in leading the ministry of finance in Dar es salaam.
2.  Pray for RUVUMA region
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1. Omba kukemea na kukataa wizara ya fedha isiongozwe kwa uchawi.
2.  Ombea mkoa wa RUVUMA.
   


    
  
  
No comments:

Post a Comment