Sunday, March 5, 2017

RATIBA YA MACHI 2017/MARCH 2017 TIMETABLE
DAY/SIKU
TAREHE/DATE
OMBI/PRAYER ITEM
JUMATANO/
WEDNESDAY
1/3/2017
Tushukuru Mungu kwa ajili ya nchi yetu kukaa na amani 2016/

Thanking God that Tanzania has remained peaceful in the year 2016
ALHAMISI/
THURSDAY
2/3/2017
Tushukuru Mungu kwa ajili ya nchi yetu kukaa na amani 2016/

Thanking God that Tanzania has remained peaceful in the year 2016
IJUMAA/
FRIDAY
3/3/2017
Rais Magufuli awe na afya njema/


President Magufuli to be healthy
JUMAMOSI/
SATURDAY
4/3/2017
Rais Magufuli awe na afya njema/


President Magufuli to be healthy
JUMAPILI/
SUNDAY
5/3/2017
Rais Magufuli awe na afya njema/


President Magufuli to be healthy

DAY/SIKU
TAREHE/DATE
OMBI/PRAYER ITEM
JUMATATU/
MONDAY
 

 
6/03/2017
Rais Magufuli atende kwa busara na asikilize ushauri mzuri kutoka kwa watu mbalimbali/

President Magufuli to rule by wisdom and to listen to good advice given by different people

JUMANNE/
TUESDAY
 

 
7/03/2017
Rais Magufuli atende kwa busara na asikilize ushauri mzuri kutoka kwa watu mbalimbali/

President Magufuli to rule by wisdom and to listen to good advice given by different people

JUMATANO/
WEDNESDAY
 

 
8/03/2017
Omba kilimo cha Tanzania kiwe na tija. Mazao yasitawi. Misimu ya mvua ikae sawa. Umwagiliaji ufanikiwe/

Pray for Tanzania Agriculture to be profitable to the farmers and peasants. Rain season to come at due time. To have better and efficient irrigation systems.
ALHAMISI/
THURSDAY
 

 
9/03/2017
Omba kilimo cha Tanzania kiwe na tija. Mazao yasitawi. Misimu ya mvua ikae sawa. Umwagiliaji ufanikiwe/

Pray for Tanzania Agriculture to be profitable to the farmers and peasants. Rain season to come at due time. To have better and efficient irrigation systems.
IJUMAA/

FRIDAY

10/03/2017
Rais Magufuli awe na afya njema/


President Magufuli to be healthy
JUMAMOSI/
SATURDAY

11/03/2017
Rais Magufuli awe na afya njema/


President Magufuli to be healthy
JUMAPILI/

SUNDAY

12/03/2017
Omba waziri Mkuu atende kwa busara/


Prime Minister to act with wisdom
JUMATATU/
MONDAY
 

13/03/2017
Omba waziri Mkuu atende kwa busara/


Prime Minister to act with wisdom
JUMANNE/
TUESDAY
 

14/03/2017
Ombea wakuu wa mikoa yote wawe wabunifu na wasaidie wananchi/


Regional commissioners to be creative and help people they lead.
JUMATANO/
WEDNESDAY
 

15/03/2017
Ombea wakuu wa mikoa yote wawe wabunifu na wasaidie wananchi/


Regional commissioners to be creative and help people they lead.
ALHAMISI/
THURSDAY
 

16/03/2017
Ombea wizara ya fedha/


Pray for ministry of finance
IJUMAA/

FRIDAY
 
17/03/2017
Ombea wizara ya fedha/


Pray for ministry of finance
JUMAMOSI/
SATURDAY
 

18/03/2017
Ombea yatima na wajane/


Pray for widows and orphans
JUMAPILI/

SUNDAY
 
19/03/2017
Ombea yatima na wajane/


Pray for widows and orphans
JUMATATU/
MONDAY
 
 
20/03/2017
Ombea Bunge la mwezi Aprili 2017/

Pray for parliamentary discussions on April, 2017
DAY/SIKU
TAREHE/DATE
OMBI/PRAYER ITEM
JUMANNE/
TUESDAY
21/03/2016
Ombea waziri mkuu Majaliwa atende kwa hekima na busara/
 
Pray for the prime minister Majaliwa to act with wisdom and knowledge
JUMATANO/
WEDNESDAY
22/03/2016
Ombea waziri mkuu Majaliwa atende kwa hekima na busara/
 
Pray for the prime minister Majaliwa to act with wisdom and knowledge
ALHAMISI/
THURSDAY
23/03/2016
Ombea waziri mkuu Majaliwa atende kwa hekima na busara/
 
Pray for the prime minister Majaliwa to act with wisdom and knowledge
IJUMAA/
FRIDAY
24/03/2016
Rais Magufuli atende kwa busara na asikilize ushauri mzuri kutoka kwa watu mbalimbali/
 
President Magufuli to rule by wisdom and to listen to good advice given by different people
 
JUMAMOSI/
SATURDAY
25/03/2016
Rais Magufuli atende kwa busara na asikilize ushauri mzuri kutoka kwa watu mbalimbali/
 
President Magufuli to rule by wisdom and to listen to good advice given by different people
 
JUMAPILI/
SUNDAY
26/03/2016
Omba kwamba Tanzania inufaike na sekta ya madini/
 
Pray for Tanzania as a country to benefit more from minerals
JUMATATU/
MONDAY
27/03/2016
Omba kwamba Tanzania inufaike na sekta ya madini/
 
Pray for Tanzania as a country to benefit more from minerals
JUMANNE/
TUESDAY
28/03/2016
Omba kwamba Tanzania inufaike na sekta ya madini/
 
Pray for Tanzania as a country to benefit more from minerals
JUMATANO/
WEDNESDAY
29/03/2016
Omba kwamba Tanzania inufaike na sekta ya madini/
 
Pray for Tanzania as a country to benefit more from minerals
ALHAMISI/
THURSDAY
30/03/2016
Omba kwamba Tanzania inufaike na sekta ya madini/
 
Pray for Tanzania as a country to benefit more from minerals
IJUMAA/
FRIDAY
31/03/2016
Omba kwamba Tanzania inufaike na sekta ya madini/
 
Pray for Tanzania as a country to benefit more from minerals
No comments:

Post a Comment