Wednesday, February 1, 2017

RATIBA YA FEBRUARY 2017/FEBRUARY 2017 SCHEDULE


MATH 7:7DAY/SIKU
TAREHE/DATE
OMBI/PRAYER ITEM
JUMATANO/
WEDNESDAY
01/02/2017
Tumuombe Mungu mvua inyeshe ya kutosha nchini kwetu. Ukame umezidi/

To pray for rain all over our country. It is very dry.
ALHAMISI/
THURSDAY
02/02/2017
Tumuombe Mungu mvua inyeshe ya kutosha nchini kwetu. Ukame umezidi/

To pray for rain all over our country. It is very dry.
IJUMAA/
FRIDAY
03/02/2017
Tumuombe Mungu mvua inyeshe ya kutosha nchini kwetu. Ukame umezidi/

To pray for rain all over our country. It is very dry.
JUMAMOSI/
SATURDAY
04/02/2017

Rais Magufuli awe na afya njema/

President Magufuli to be healthy

JUMAPILI/
SUNDAY
05/02/2017

Rais Magufuli awe na afya njema/
President Magufuli to be healthy

JUMATATU/
MONDAY
06/02/2017

Rais Magufuli awe na afya njema/
President Magufuli to be healthy

JUMANNE/
TUESDAY
07/02/2017

Rais Magufuli aongoze nchi kwa busara na hekima/
President Magufuli to use wisdom in leading our country

JUMATANO/
WEDNESDAY
08/02/2017

Rais Magufuli aongoze nchi kwa busara na hekima/
President Magufuli to use wisdom in leading our country

ALHAMISI/
THURSDAY
09/02/2017

Rais Magufuli aongoze nchi kwa busara na hekima/
President Magufuli to use wisdom in leading our country

IJUMAA/
FRIDAY
10/02/2017

Ombea bunge la mwezi februari 2017/
Pray for parliamentary meeting in February 2017


DAY/SIKU
TAREHE/DATE
OMBI/PRAYER ITEM
JUMAMOSI/
SATURDAY
11/02/2017
Ombea Rais Magufuli asimamie rasilimali za Taifa kwa manufaa ya watanzania/

Pray for President Magufuli  to manage natual resources for the benefits of many Tanzanians

JUMAPILI/
SUNDAY
12/02/2017
Ombea Rais Magufuli asimamie rasilimali za Taifa kwa manufaa ya watanzania/

Pray for President Magufuli  to manage natual resources for the benefits of many Tanzanians

JUMATATU/
MONDAY
13/02/2017
Omba kwamba Tanzania inufaike na sekta ya utalii/

Pray for Tanzania as a country to benefit more from tourism
JUMANNE/
TUESDAY
14/02/2017
Omba kwamba Tanzania inufaike na sekta ya utalii/

Pray for Tanzania as a country to benefit more from tourism
JUMATANO/
WEDNESDAY
15/02/2017

Omba amani kwa nchi yetu mwaka 2017/

Pray for peace in Tanzania for 2017.

ALHAMISI/
THURSDAY
16/02/2017

Omba amani kwa nchi yetu mwaka 2017/

Pray for peace in Tanzania for 2017.

IJUMAA/
FRIDAY
17/02/2017

Rais Magufuli awe na afya njema/

President Magufuli to be healthy

JUMAMOSI/
SATURDAY
18/02/2017

Rais Magufuli awe na afya njema/

President Magufuli to be healthy

JUMAPILI/
SUNDAY
19/02/2017
Ombea wasaidizi wa rais Ikulu. Watimize majukumu yao vizuri/

Pray for the people who work in the state house. They should do their duties as required.
JUMATATU/
MONDAY
20/02/2017
Ombea wasaidizi wa rais Ikulu. Watimize majukumu yao vizuri/

Pray for the people who work in the state house. They should do their duties as required.
JUMANNE/
TUESDAY
21/02/2017
Tumuombe Mungu mvua inyeshe ya kutosha nchini kwetu. Ukame umezidi/

To pray for rain all over our country. It is very dry.
JUMATANO/
WEDNESDAY
22/02/2017
Tumuombe Mungu mvua inyeshe ya kutosha nchini kwetu. Ukame umezidi/

To pray for rain all over our country. It is very dry.
DAY/SIKU
TAREHE/DATE
OMBI/PRAYER ITEM
ALHAMISI/
THURSDAY
23/02/2017
Rais Magufuli atende kwa busara na asikilize ushauri mzuri kutoka kwa watu mbalimbali/

President Magufuli to rule by wisdom and to listen to good advice given by different people

IJUMAA/
FRIDAY
24/02/2017
Rais Magufuli atende kwa busara na asikilize ushauri mzuri kutoka kwa watu mbalimbali/

President Magufuli to rule by wisdom and to listen to good advice given by different people

JUMAMOSI/
SATURDAY
25/02/2017
Omba kilimo cha Tanzania kiwe na tija. Mazao yasitawi. Misimu ya mvua ikae sawa. Umwagiliaji ufanikiwe/

Pray for Tanzania Agriculture to be profitable to the farmers and peasants. Rain season to come at due time. To have better and efficient irrigation systems.
JUMAPILI/
SUNDAY
26/02/2017
Omba kilimo cha Tanzania kiwe na tija. Mazao yasitawi. Misimu ya mvua ikae sawa. Umwagiliaji ufanikiwe/

Pray for Tanzania Agriculture to be profitable to the farmers and peasants. Rain season to come at due time. To have better and efficient irrigation systems.
JUMATATU/
MONDAY
27/02/2017
Omba kilimo cha Tanzania kiwe na tija. Mazao yasitawi. Misimu ya mvua ikae sawa. Umwagiliaji ufanikiwe/

Pray for Tanzania Agriculture to be profitable to the farmers and peasants. Rain season to come at due time. To have better and efficient irrigation systems.
JUMANNE/
TUESDAY
28/02/2017
Omba kilimo cha Tanzania kiwe na tija. Mazao yasitawi. Misimu ya mvua ikae sawa. Umwagiliaji ufanikiwe/

Pray for Tanzania Agriculture to be profitable to the farmers and peasants. Rain season to come at due time. To have better and efficient irrigation systems.
No comments:

Post a Comment