Friday, August 2, 2013

AUGUST 2013 TIMETABLE/RATIBA YA AUGUST 2013


MATHAYO 7:7/ MATTHEW 7:7

Njoo tuombee nchi yetu. Tuache kulalamika. Barikiwa sana./
Come and we pray for our country. Let us stop the habit of blaming. Be blessed.

TAREHE/DATE
DAY/SIKU
OMBI/PRAYER ITEM
1
THURSDAY/
ALHAMISI

Repenting for Tanzania. Repenting for president Kikwete. Repenting for the Parliament. Repenting for all ministers. Because of these leaders we are in much trouble. Everything rise or fall under leadership. This is a true principle in our lives. All these leaders should act in the right way/


Tubu kwa ajili ya Tanzania. Tubu kwa ajili ya Rais Kikwete. Tubu kwa ajili ya bunge. Tubu kwa ajili ya baraza la mawaziri. Tupo katika matatizo kwa sababu ya viongozi tulionao. Kila kitu kitafanikiwa au kitashindwa kwa sababu ya uongozi uliopo. Hii Ndiyo kanuni ya kweli katika maisha ya namna zote. Omba kwamba viongozi hawa wafanye mambo sahihi na kwa usahihi.

2
FRIDAY /IJUMAA
Repenting for Tanzania. Repenting for president Kikwete. Repenting for the Parliament. Repenting for all ministers. Because of these leaders we are in much trouble. Everything rise or fall under leadership. This is a true principle in our lives. All these leaders should act in the right way/


Tubu kwa ajili ya Tanzania. Tubu kwa ajili ya Rais Kikwete. Tubu kwa ajili ya bunge. Tubu kwa ajili ya baraza la mawaziri. Tupo katika matatizo kwa sababu ya viongozi tulionao. Kila kitu kitafanikiwa au kitashindwa kwa sababu ya uongozi uliopo. Hii diyo kanuni ya kweli katika maisha ya namna zote. Omba kwamba viongozi hawa wafanye mambo sahihi na kwa usahihi.

3
SATURDAY/
JUMAMOSI


Repenting for Tanzania. Repenting for president Kikwete. Repenting for the Parliament. Repenting for all ministers. Because of these leaders we are in much trouble. Everything rise or fall under leadership. This is a true principle in our lives. All these leaders should act in the right way/


Tubu kwa ajili ya Tanzania. Tubu kwa ajili ya Rais Kikwete. Tubu kwa ajili ya bunge. Tubu kwa ajili ya baraza la mawaziri. Tupo katika matatizo kwa sababu ya viongozi tulionao. Kila kitu kitafanikiwa au kitashindwa kwa sababu ya uongozi uliopo. Hii diyo kanuni ya kweli katika maisha ya namna zote. Omba kwamba viongozi hawa wafanye mambo sahihi na kwa usahihi.
4
SUNDAY/
JUMAPILI
Repenting for Tanzania. Repenting for president Kikwete. Repenting for the Parliament. Repenting for all ministers. Because of these leaders we are in much trouble. Everything rise or fall under leadership. This is a true principle in our lives. All these leaders should act in the right way/


Tubu kwa ajili ya Tanzania. Tubu kwa ajili ya Rais Kikwete. Tubu kwa ajili ya bunge. Tubu kwa ajili ya baraza la mawaziri. Tupo katika matatizo kwa sababu ya viongozi tulionao. Kila kitu kitafanikiwa au kitashindwa kwa sababu ya uongozi uliopo. Hii diyo kanuni ya kweli katika maisha ya namna zote. Omba kwamba viongozi hawa wafanye mambo sahihi na kwa usahihi.

5
MONDAY/
JUMATATURepenting for Tanzania. Repenting for president Kikwete. Repenting for the Parliament. Repenting for all ministers. Because of these leaders we are in much trouble. Everything rise or fall under leadership. This is a true principle in our lives. All these leaders should act in the right way/


Tubu kwa ajili ya Tanzania. Tubu kwa ajili ya Rais Kikwete. Tubu kwa ajili ya bunge. Tubu kwa ajili ya baraza la mawaziri. Tupo katika matatizo kwa sababu ya viongozi tulionao. Kila kitu kitafanikiwa au kitashindwa kwa sababu ya uongozi uliopo. Hii diyo kanuni ya kweli katika maisha ya namna zote. Omba kwamba viongozi hawa wafanye mambo sahihi na kwa usahihi.

6
TUESDAY/
JUMANNERepenting for Tanzania. Repenting for president Kikwete. Repenting for the Parliament. Repenting for all ministers. Because of these leaders we are in much trouble. Everything rise or fall under leadership. This is a true principle in our lives. All these leaders should act in the right way/


Tubu kwa ajili ya Tanzania. Tubu kwa ajili ya Rais Kikwete. Tubu kwa ajili ya bunge. Tubu kwa ajili ya baraza la mawaziri. Tupo katika matatizo kwa sababu ya viongozi tulionao. Kila kitu kitafanikiwa au kitashindwa kwa sababu ya uongozi uliopo. Hii diyo kanuni ya kweli katika maisha ya namna zote. Omba kwamba viongozi hawa wafanye mambo sahihi na kwa usahihi.

7
WED’DAY/
JUMATANORepenting for Tanzania. Repenting for president Kikwete. Repenting for the Parliament. Repenting for all ministers. Because of these leaders we are in much trouble. Everything rise or fall under leadership. This is a true principle in our lives. All these leaders should act in the right way/


Tubu kwa ajili ya Tanzania. Tubu kwa ajili ya Rais Kikwete. Tubu kwa ajili ya bunge. Tubu kwa ajili ya baraza la mawaziri. Tupo katika matatizo kwa sababu ya viongozi tulionao. Kila kitu kitafanikiwa au kitashindwa kwa sababu ya uongozi uliopo. Hii diyo kanuni ya kweli katika maisha ya namna zote. Omba kwamba viongozi hawa wafanye mambo sahihi na kwa usahihi.

8
THURSDAY/
ALHAMISI
Repenting for Tanzania. Repenting for president Kikwete. Repenting for the Parliament. Repenting for all ministers. Because of these leaders we are in much trouble. Everything rise or fall under leadership. This is a true principle in our lives. All these leaders should act in the right way/


Tubu kwa ajili ya Tanzania. Tubu kwa ajili ya Rais Kikwete. Tubu kwa ajili ya bunge. Tubu kwa ajili ya baraza la mawaziri. Tupo katika matatizo kwa sababu ya viongozi tulionao. Kila kitu kitafanikiwa au kitashindwa kwa sababu ya uongozi uliopo. Hii diyo kanuni ya kweli katika maisha ya namna zote. Omba kwamba viongozi hawa wafanye mambo sahihi na kwa usahihi.
9
FRIDAY /IJUMAA

Repenting for Tanzania. Repenting for president Kikwete. Repenting for the Parliament. Repenting for all ministers. Because of these leaders we are in much trouble. Everything rise or fall under leadership. This is a true principle in our lives. All these leaders should act in the right way/


Tubu kwa ajili ya Tanzania. Tubu kwa ajili ya Rais Kikwete. Tubu kwa ajili ya bunge. Tubu kwa ajili ya baraza la mawaziri. Tupo katika matatizo kwa sababu ya viongozi tulionao. Kila kitu kitafanikiwa au kitashindwa kwa sababu ya uongozi uliopo. Hii diyo kanuni ya kweli katika maisha ya namna zote. Omba kwamba viongozi hawa wafanye mambo sahihi na kwa usahihi.

10
SATURDAY/
JUMAMOSI


Repenting for Tanzania. Repenting for president Kikwete. Repenting for the Parliament. Repenting for all ministers. Because of these leaders we are in much trouble. Everything rise or fall under leadership. This is a true principle in our lives. All these leaders should act in the right way/


Tubu kwa ajili ya Tanzania. Tubu kwa ajili ya Rais Kikwete. Tubu kwa ajili ya bunge. Tubu kwa ajili ya baraza la mawaziri. Tupo katika matatizo kwa sababu ya viongozi tulionao. Kila kitu kitafanikiwa au kitashindwa kwa sababu ya uongozi uliopo. Hii diyo kanuni ya kweli katika maisha ya namna zote. Omba kwamba viongozi hawa wafanye mambo sahihi na kwa usahihi.

TAREHE/DATE
DAY/SIKU
OMBI/PRAYER ITEM
11


Repenting for Tanzania. Praying for peace. Pray against the killing of pastors, Christians. Pray against the burning of churches in Tanzania. Pray for peaceful political meetings or activities./

Tubu kwa ajili ya Tanzania. Omba amani katika nchi ya Tanzania. Omba kukemea mauaji ya mapadre na wachungaji na wakristo kutokana na watu wanaodhaniwa kuwa ni waislamu wenye msimamo mkali. Omba amani itawale kwenye mikutano na shughuli zozote za kisiasa au vyama vya siasa.

12
MONDAY/
JUMATATU

Repenting for Tanzania. Praying for peace. Pray against the killing of pastors, Christians. Pray against the burning of churches in Tanzania. Pray for peaceful political meetings or activities./

Tubu kwa ajili ya Tanzania. Omba amani katika nchi ya Tanzania. Omba kukemea mauaji ya mapadre na wachungaji na wakristo kutokana na watu wanaodhaniwa kuwa ni waislamu wenye msimamo mkali. Omba amani itawale kwenye mikutano na shughuli zozote za kisiasa au vyama vya siasa.

13
TUESDAY/
JUMANNE

Repenting for Tanzania. Praying for peace. Pray against the killing of pastors, Christians. Pray against the burning of churches in Tanzania. Pray for peaceful political meetings or activities./

Tubu kwa ajili ya Tanzania. Omba amani katika nchi ya Tanzania. Omba kukemea mauaji ya mapadre na wachungaji na wakristo kutokana na watu wanaodhaniwa kuwa ni waislamu wenye msimamo mkali. Omba amani itawale kwenye mikutano na shughuli zozote za kisiasa au vyama vya siasa.

14
JUMATANO/ WEDNESDAY

Repenting for Tanzania. Praying for peace. Pray against the killing of pastors, Christians. Pray against the burning of churches in Tanzania. Pray for peaceful political meetings or activities./

Tubu kwa ajili ya Tanzania. Omba amani katika nchi ya Tanzania. Omba kukemea mauaji ya mapadre na wachungaji na wakristo kutokana na watu wanaodhaniwa kuwa ni waislamu wenye msimamo mkali. Omba amani itawale kwenye mikutano na shughuli zozote za kisiasa au vyama vya siasa.

15
ALHAMISI/
THURSDAY

Repenting for Tanzania. Praying for peace. Pray against the killing of pastors, Christians. Pray against the burning of churches in Tanzania. Pray for peaceful political meetings or activities./

Tubu kwa ajili ya Tanzania. Omba amani katika nchi ya Tanzania. Omba kukemea mauaji ya mapadre na wachungaji na wakristo kutokana na watu wanaodhaniwa kuwa ni waislamu wenye msimamo mkali. Omba amani itawale kwenye mikutano na shughuli zozote za kisiasa au vyama vya siasa.

16
IJUMAA/
FRIDAY
Repenting for Tanzania. Praying for peace. Pray for the patients at homes in different families. Pray for Salvation of the Tanzanians./

Tubu kwa ajili ya Tanzania. Omba amani katika nchi ya Tanzania. Ombea wagonjwa walioko majumbani na pia omba kwamba watanzania waokoke.

17
JUMAMOSI/
SATURDAY

Repenting for Tanzania. Praying for peace. Pray for the patients at homes in different families. Pray for Salvation of the Tanzanians./

Tubu kwa ajili ya Tanzania. Omba amani katika nchi ya Tanzania. Ombea wagonjwa walioko majumbani na pia omba kwamba watanzania waokoke.

18
JUMAPILI/
SUNDAY
Repenting for Tanzania. Praying for peace. Pray for the patients at homes in different families. Pray for Salvation of the Tanzanians./

Tubu kwa ajili ya Tanzania. Omba amani katika nchi ya Tanzania. Ombea wagonjwa walioko majumbani na pia omba kwamba watanzania waokoke.

19
MONDAY/
JUMATATU

Repenting for Tanzania. Praying for peace. Pray for the patients at homes in different families. Pray for Salvation of the Tanzanians./

Tubu kwa ajili ya Tanzania. Omba amani katika nchi ya Tanzania. Ombea wagonjwa walioko majumbani na pia omba kwamba watanzania waokoke.

20
TUESDAY/
JUMANNE

Repenting for Tanzania. Praying for peace. Pray for the patients at homes in different families. Pray for Salvation of the Tanzanians./

Tubu kwa ajili ya Tanzania. Omba amani katika nchi ya Tanzania. Ombea wagonjwa walioko majumbani na pia omba kwamba watanzania waokoke.

21
JUMATANO/ WEDNESDAY

Repenting for Tanzania. Praying for peace. Pray for spiritual unity among pastors and bishops in Tanzania. Pray for all council of ministers meetings in the government. All decisions in those meetings should be for the good and betterment of our nation./

Tubu kwa ajili ya Tanzania. Omba amani katika nchi ya Tanzania. Ombea umoja katika roho kwa wachungaji na maaskofu. Ombea vikao vya siri au vya kawaida vya baraza lamawaziri. Yaamuliwe mambo chanya nay a kujenga taifa letu katika vikao hivyo.

22
ALHAMISI/
THURSDAY

Repenting for Tanzania. Praying for peace. Pray for spiritual unity among pastors and bishops in Tanzania. Pray for all council of ministers meetings in the government. All decisions in those meetings should be for the good and betterment of our nation./

Tubu kwa ajili ya Tanzania. Omba amani katika nchi ya Tanzania. Ombea umoja katika roho kwa wachungaji na maaskofu. Ombea vikao vya siri au vya kawaida vya baraza lamawaziri. Yaamuliwe mambo chanya nay a kujenga taifa letu katika vikao hivyo.

23
IJUMAA/
FRIDAY
Repenting for Tanzania. Praying for peace. Pray for spiritual unity among pastors and bishops in Tanzania. Pray for all council of ministers meetings in the government. All decisions in those meetings should be for the good and betterment of our nation./

Tubu kwa ajili ya Tanzania. Omba amani katika nchi ya Tanzania. Ombea umoja katika roho kwa wachungaji na maaskofu. Ombea vikao vya siri au vya kawaida vya baraza lamawaziri. Yaamuliwe mambo chanya nay a kujenga taifa letu katika vikao hivyo.

24
JUMAMOSI/
SATURDAY

Repenting for Tanzania. Praying for peace. Pray for spiritual unity among pastors and bishops in Tanzania. Pray for all council of ministers meetings in the government. All decisions in those meetings should be for the good and betterment of our nation./

Tubu kwa ajili ya Tanzania. Omba amani katika nchi ya Tanzania. Ombea umoja katika roho kwa wachungaji na maaskofu. Ombea vikao vya siri au vya kawaida vya baraza lamawaziri. Yaamuliwe mambo chanya nay a kujenga taifa letu katika vikao hivyo.

25
JUMAPILI/
SUNDAY
Repenting for Tanzania. Praying for peace. Pray for spiritual unity among pastors and bishops in Tanzania. Pray for all council of ministers meetings in the government. All decisions in those meetings should be for the good and betterment of our nation./

Tubu kwa ajili ya Tanzania. Omba amani katika nchi ya Tanzania. Ombea umoja katika roho kwa wachungaji na maaskofu. Ombea vikao vya siri au vya kawaida vya baraza lamawaziri. Yaamuliwe mambo chanya nay a kujenga taifa letu katika vikao hivyo.

26
MONDAY/
JUMATATU

Repenting for Tanzania. Praying for peace. Pray for the student s in secondary schools and primary schools that they know Jesus and receive Him. Pray against the plans made or prepared by the  occult societies in Tanzania./

Tubu kwa ajili ya Tanzania. Omba amani katika nchi ya Tanzania. Ombea wnafunzi wa shule za msingi na sekondari kwamba wamjue yyesu na waokoke. Nenda kinyume na ukemee na kuvunja na kuharibu kazi au matakwa au mipango au mikakati ya jumuiya za kichawi au vyama vya kichawi katika nchi ya Tanzania.

27
TUESDAY/
JUMANNE

Repenting for Tanzania. Praying for peace. Pray for the student s in secondary schools and primary schools that they know Jesus and receive Him. Pray against the plans made or prepared by the  occult societies in Tanzania./

Tubu kwa ajili ya Tanzania. Omba amani katika nchi ya Tanzania. Ombea wnafunzi wa shule za msingi na sekondari kwamba wamjue yyesu na waokoke. Nenda kinyume na ukemee na kuvunja na kuharibu kazi au matakwa au mipango au mikakati ya jumuiya za kichawi au vyama vya kichawi katika nchi ya Tanzania.

28
JUMATANO/ WEDNESDAY

Repenting for Tanzania. Praying for peace. Pray for the student s in secondary schools and primary schools that they know Jesus and receive Him. Pray against the plans made or prepared by the  occult societies in Tanzania./

Tubu kwa ajili ya Tanzania. Omba amani katika nchi ya Tanzania. Ombea wnafunzi wa shule za msingi na sekondari kwamba wamjue yyesu na waokoke. Nenda kinyume na ukemee na kuvunja na kuharibu kazi au matakwa au mipango au mikakati ya jumuiya za kichawi au vyama vya kichawi katika nchi ya Tanzania.

29
ALHAMISI/
THURSDAY

Repenting for Tanzania. Praying for peace. Pray for the student s in secondary schools and primary schools that they know Jesus and receive Him. Pray against the plans made or prepared by the  occult societies in Tanzania./

Tubu kwa ajili ya Tanzania. Omba amani katika nchi ya Tanzania. Ombea wnafunzi wa shule za msingi na sekondari kwamba wamjue yyesu na waokoke. Nenda kinyume na ukemee na kuvunja na kuharibu kazi au matakwa au mipango au mikakati ya jumuiya za kichawi au vyama vya kichawi katika nchi ya Tanzania.

30
IJUMAA/
FRIDAY
Repenting for Tanzania. Praying for peace. Pray for the student s in secondary schools and primary schools that they know Jesus and receive Him. Pray against the plans made or prepared by the  occult societies in Tanzania./

Tubu kwa ajili ya Tanzania. Omba amani katika nchi ya Tanzania. Ombea wnafunzi wa shule za msingi na sekondari kwamba wamjue yyesu na waokoke. Nenda kinyume na ukemee na kuvunja na kuharibu kazi au matakwa au mipango au mikakati ya jumuiya za kichawi au vyama vya kichawi katika nchi ya Tanzania.
31
JUMAMOSI/
SATURDAY

Repenting for Tanzania. Praying for peace. Pray for the student s in secondary schools and primary schools that they know Jesus and receive Him. Pray against the plans made or prepared by the  occult societies in Tanzania./

Tubu kwa ajili ya Tanzania. Omba amani katika nchi ya Tanzania. Ombea wnafunzi wa shule za msingi na sekondari kwamba wamjue yyesu na waokoke. Nenda kinyume na ukemee na kuvunja na kuharibu kazi au matakwa au mipango au mikakati ya jumuiya za kichawi au vyama vya kichawi katika nchi ya Tanzania.

No comments:

Post a Comment