Tuesday, October 1, 2013

RATIBA YA OKTOBA 2013/OCTOBER 2013 TIME TABLE


Mtakeni Bwana na nguvu zake; Utafuteni uso wake siku zote.
[1 Nyakati 16:11]


Look to the LORD and his strength; seek his face always.
[1 Chronicles 16:11]

*****************

Bwana yu mbali na wasio haki; Bali huisikia sala ya mwenye haki.
[Mithali 15:29]

The LORD is far from the wicked but he hears the prayer of the righteous.
[Proverbs 15:29]

*****************

Then they cried to the LORD in their trouble,
and he delivered them from their distress. He made the storm be still,
and the waves of the sea were hushed.
Then they were glad that the waters were quiet,
and he brought them to their desired haven [Psalm 107:28-30]


Wakamlilia Bwana katika dhiki zao, Akawaponya na shida zao.
Huituliza dhoruba, ikawa shwari, Mawimbi yake yakanyamaza.
Ndipo walipofurahi kwa kuwa yametulia
Naye huwaleta mpaka bandari waliyoitamani. [Zaburi 107:28-30]

*****************


"One should never initiate anything that he cannot saturate with prayer."


"The most important thing a born again Christian can do is to pray." 
                                                                      ---Chuck Smith


"Prayer does not change the purpose of God. But prayer does change the action of God."
                                                                           ---Chuck Smith

"Men may spurn our appeals, reject our message, oppose our arguments, despise our persons, but they are helpless against our prayers." 
                                                                                          ---Sidlow BaxterTAREHE/DATE
DAY/SIKU
OMBI/PRAYER ITEM
1
TUESDAY/
JUMANNE

1. Pray that we have a fair and suitable constitution
2. Pray against the habit of prayerlessness among the Christians.
3. Pray for TABORA region
ISAIAH 19:22

1. Omba tupate katiba mpya ya haki na inayofaa
2. Omba kinyume na tabia ya kutokuomba katika kanisa la Tanzania
3. Ombea mkoa wa TABORA

ISAYA 19:22

2
WED’DAY/
JUMATANO

1. Pray that we have a fair and suitable constitution
2. Pray against the habit of prayerlessness among the Christians.
3. Pray for TABORA region
ISAIAH 19:22

1. Omba tupate katiba mpya ya haki na inayofaa
2. Omba kinyume na tabia ya kutokuomba katika kanisa la Tanzania
3. Ombea mkoa wa TABORA

ISAYA 19:22

3
THURSDAY/ALHAMISI


1. Pray that we have a fair and suitable constitution
2. Pray against the habit of prayerlessness among the Christians.
3. Pray for TABORA region
ISAIAH 19:22

1. Omba tupate katiba mpya ya haki na inayofaa
2. Omba kinyume na tabia ya kutokuomba katika kanisa la Tanzania
3. Ombea mkoa wa TABORA

ISAYA 19:22

4
FRIDAY /IJUMAA

1. Pray that we have a fair and suitable constitution
2. Pray against the habit of prayerlessness among the Christians.
3. Pray for TABORA region
ISAIAH 19:22

1. Omba tupate katiba mpya ya haki na inayofaa
2. Omba kinyume na tabia ya kutokuomba katika kanisa la Tanzania
3. Ombea mkoa wa TABORA

ISAYA 19:22

5
SATURDAY/
JUMAMOSI


1. Pray that we have a fair and suitable constitution
2. Pray against the habit of prayerlessness among the Christians.
3. Pray for TABORA region
ISAIAH 19:22

1. Omba tupate katiba mpya ya haki na inayofaa
2. Omba kinyume na tabia ya kutokuomba katika kanisa la Tanzania
3. Ombea mkoa wa TABORA

ISAYA 19:22

6
SUNDAY/
JUMAPILI

1. Pray that the pregnant women are protected against satanic attacks
2. Pray for the prisoners
3. Pray for SINGIDA region
ISAIAH 38:5

1. Ombea ulinzi kwa wamama wajawazito wasishambuliwe na falme za giza
2. Ombea wafungwa
3. Ombea mkoa wa SINGIDA
ISAYA 38:5

7
MONDAY/
JUMATATU

1. Pray that the pregnant women are protected against satanic attacks
2. Pray for the prisoners
3. Pray for SINGIDA region
ISAIAH 38:5

1. Ombea ulinzi kwa wamama wajawazito wasishambuliwe na falme za giza
2. Ombea wafungwa
3. Ombea mkoa wa SINGIDA
ISAYA 38:5

8
TUESDAY/
JUMANNE

1. Pray that the pregnant women are protected against satanic attacks
2. Pray for the prisoners
3. Pray for SINGIDA region
ISAIAH 38:5

1. Ombea ulinzi kwa wamama wajawazito wasishambuliwe na falme za giza
2. Ombea wafungwa
3. Ombea mkoa wa SINGIDA
ISAYA 38:5

9
WED’DAY/
JUMATANO

1. Pray that the pregnant women are protected against satanic attacks
2. Pray for the prisoners
3. Pray for SINGIDA region
ISAIAH 38:5

1. Ombea ulinzi kwa wamama wajawazito wasishambuliwe na falme za giza
2. Ombea wafungwa
3. Ombea mkoa wa SINGIDA
ISAYA 38:5

10
THURSDAY/ALHAMISI


1. Pray that the pregnant women are protected against satanic attacks
2. Pray for the prisoners
3. Pray for SINGIDA region
ISAIAH 38:5

1. Ombea ulinzi kwa wamama wajawazito wasishambuliwe na falme za giza
2. Ombea wafungwa
3. Ombea mkoa wa SINGIDA
ISAYA 38:5

11
FRIDAY /IJUMAA

1. Pray for all meetings of the council of ministers in the government.
2. Pray that the students of Tanzania should be saved
3. Pray for KAGERA region
JEREMIAH 31:9

1. Ombea vikao vyote vya baraza la mawaziri
2. Ombea wanafunzi mashuleni na vyuoni katika Tanzania waokoke
3. Ombea mkoa wa KAGERA
YEREMIA 31:9

12
SATURDAY/
JUMAMOSI


1. Pray for all meetings of the council of ministers in the government.
2. Pray that the students of Tanzania should be saved
3. Pray for KAGERA region
JEREMIAH 31:9

1. Ombea vikao vyote vya baraza la mawaziri
2. Ombea wanafunzi mashuleni na vyuoni katika Tanzania waokoke
3. Ombea mkoa wa KAGERA
YEREMIA 31:9

13
SUNDAY/
JUMAPILI

1. Pray for all meetings of the council of ministers in the government.
2. Pray that the students of Tanzania should be saved
3. Pray for KAGERA region
JEREMIAH 31:9

1. Ombea vikao vyote vya baraza la mawaziri
2. Ombea wanafunzi mashuleni na vyuoni katika Tanzania waokoke
3. Ombea mkoa wa KAGERA
YEREMIA 31:9

14
MONDAY/
JUMATATU

1. Pray for all meetings of the council of ministers in the government.
2. Pray that the students of Tanzania should be saved
3. Pray for KAGERA region
JEREMIAH 31:9

1. Ombea vikao vyote vya baraza la mawaziri
2. Ombea wanafunzi mashuleni na vyuoni katika Tanzania waokoke
3. Ombea mkoa wa KAGERA
YEREMIA 31:9

15
TUESDAY/
JUMANNE

1. Pray for all meetings of the council of ministers in the government.
2. Pray that the students of Tanzania should be saved
3. Pray for KAGERA region
JEREMIAH 31:9

1. Ombea vikao vyote vya baraza la mawaziri
2. Ombea wanafunzi mashuleni na vyuoni katika Tanzania waokoke
3. Ombea mkoa wa KAGERA
YEREMIA 31:9


TAREHE/DATE
DAY/SIKU
OMBI/PRAYER ITEM
16
WED’DAY/
JUMATANO

1. Pray for the Tanzanian Youth to receive Jesus in their hearts.
2. Pray for unity in spirit for The church of Tanzania.
3. Pray for MWANZA region
ISAIAH 19:22

1. Omba tupate katiba mpya ya haki na inayofaa
2. Omba umoja katika roho kwa kanisa la Tanzania
3. Ombea mkoa wa MWANZA

ISAYA 19:22

17
THURSDAY/
ALHAMISI


1. Pray that we have a fair and suitable constitution
2. Pray against the habit of prayerlessness among the Christians.
3. Pray for TABORA region
ISAIAH 19:22

1. Omba tupate katiba mpya ya haki na inayofaa
2. Omba kinyume na tabia ya kutokuomba katika kanisa la Tanzania
3. Ombea mkoa wa TABORA

ISAYA 19:22

18
FRIDAY /IJUMAA

1. Pray that we have a fair and suitable constitution
2. Pray against the habit of prayerlessness among the Christians.
3. Pray for TABORA region
ISAIAH 19:22

1. Omba tupate katiba mpya ya haki na inayofaa
2. Omba kinyume na tabia ya kutokuomba katika kanisa la Tanzania
3. Ombea mkoa wa TABORA

ISAYA 19:22

19
SATURDAY/
JUMAMOSI


1. Pray that we have a fair and suitable constitution
2. Pray against the habit of prayerlessness among the Christians.
3. Pray for TABORA region
ISAIAH 19:22

1. Omba tupate katiba mpya ya haki na inayofaa
2. Omba kinyume na tabia ya kutokuomba katika kanisa la Tanzania
3. Ombea mkoa wa TABORA

ISAYA 19:22

20
SUNDAY/
JUMAPILI

1. Pray that we have a fair and suitable constitution
2. Pray against the habit of prayerlessness among the Christians.
3. Pray for TABORA region
ISAIAH 19:22

1. Omba tupate katiba mpya ya haki na inayofaa
2. Omba kinyume na tabia ya kutokuomba katika kanisa la Tanzania
3. Ombea mkoa wa TABORA

ISAYA 19:22

21
MONDAY/
JUMATATU

1. Pray for the children of pastors and bishops that they
    should be saved.
2. Pray for all drivers in Tanzania that they drive safely
3. Pray for MARA region
ISAIAH 38:5

1. Omba kwamba watoto wa wachungaji na maaskofu  
    waokoke na kuwa na hofu ya Mungu
2. Omba kwamba madereva wote waendeshe kwa 
     usalama vyombo vya usafiri.
3. Ombea mkoa wa MARA
ISAYA 38:5

22
TUESDAY/
JUMANNE


1. Pray for the children of pastors and bishops that they
    should be saved.
2. Pray for all drivers in Tanzania that they drive safely
3. Pray for MARA region
ISAIAH 38:5

1. Omba kwamba watoto wa wachungaji na maaskofu  
    waokoke na kuwa na hofu ya Mungu
2. Omba kwamba madereva wote waendeshe kwa 
     usalama vyombo vya usafiri.
3. Ombea mkoa wa MARA
ISAYA 38:5

23
WED’DAY/
JUMATANO


1. Pray for the children of pastors and bishops that they
    should be saved.
2. Pray for all drivers in Tanzania that they drive safely
3. Pray for MARA region
ISAIAH 38:5

1. Omba kwamba watoto wa wachungaji na maaskofu  
    waokoke na kuwa na hofu ya Mungu
2. Omba kwamba madereva wote waendeshe kwa 
     usalama vyombo vya usafiri.
3. Ombea mkoa wa MARA
ISAYA 38:5

24
THURSDAY/
ALHAMISI


1. Pray for the children of pastors and bishops that they
    should be saved.
2. Pray for all drivers in Tanzania that they drive safely
3. Pray for MARA region
ISAIAH 38:5

1. Omba kwamba watoto wa wachungaji na maaskofu  
    waokoke na kuwa na hofu ya Mungu
2. Omba kwamba madereva wote waendeshe kwa 
     usalama vyombo vya usafiri.
3. Ombea mkoa wa MARA
ISAYA 38:5

25
FRIDAY /
IJUMAA


1. Pray for the children of pastors and bishops that they
    should be saved.
2. Pray for all drivers in Tanzania that they drive safely
3. Pray for MARA region
ISAIAH 38:5

1. Omba kwamba watoto wa wachungaji na maaskofu  
    waokoke na kuwa na hofu ya Mungu
2. Omba kwamba madereva wote waendeshe kwa 
     usalama vyombo vya usafiri.
3. Ombea mkoa wa MARA
ISAYA 38:5

26
SATURDAY/
JUMAMOSI


1. Pray for all meetings of the council of ministers in 
    the government.
2. Pray that the students of Tanzania should be saved
3. Pray for KILIMANJARO region
JEREMIAH 31:9

1. Ombea vikao vyote vya baraza la mawaziri
2. Ombea wanafunzi mashuleni na vyuoni katika
    Tanzania waokoke
3. Ombea mkoa wa KILIMANJARO
YEREMIA 31:9

27
SUNDAY/
JUMAPILI


1. Pray for all meetings of the council of ministers in 
    the government.
2. Pray that the students of Tanzania should be saved
3. Pray for KILIMANJARO region
JEREMIAH 31:9

1. Ombea vikao vyote vya baraza la mawaziri
2. Ombea wanafunzi mashuleni na vyuoni katika
    Tanzania waokoke
3. Ombea mkoa wa KILIMANJARO
YEREMIA 31:9

28
MONDAY/
JUMATATU


1. Pray for all meetings of the council of ministers in 
    the government.
2. Pray that the students of Tanzania should be saved
3. Pray for KILIMANJARO region
JEREMIAH 31:9

1. Ombea vikao vyote vya baraza la mawaziri
2. Ombea wanafunzi mashuleni na vyuoni katika
    Tanzania waokoke
3. Ombea mkoa wa KILIMANJARO
YEREMIA 31:9


29
TUESDAY/
JUMANNE
1. Pray for all meetings of the council of ministers in 
    the government.
2. Pray that the students of Tanzania should be saved
3. Pray for KILIMANJARO region
JEREMIAH 31:9

1. Ombea vikao vyote vya baraza la mawaziri
2. Ombea wanafunzi mashuleni na vyuoni katika
    Tanzania waokoke
3. Ombea mkoa wa KILIMANJARO
YEREMIA 31:9


30
WED’DAY/
JUMATANO


1. Pray for all meetings of the council of ministers in 
    the government.
2. Pray that the students of Tanzania should be saved
3. Pray for KILIMANJARO region
JEREMIAH 31:9

1. Ombea vikao vyote vya baraza la mawaziri
2. Ombea wanafunzi mashuleni na vyuoni katika
    Tanzania waokoke
3. Ombea mkoa wa KILIMANJARO
YEREMIA 31:9


31
THURSDAY/
ALHAMISI

1. Pray for all meetings of the council of ministers in 
    the government.
2. Pray that the students of Tanzania should be saved
3. Pray for KILIMANJARO region
JEREMIAH 31:9

1. Ombea vikao vyote vya baraza la mawaziri
2. Ombea wanafunzi mashuleni na vyuoni katika
    Tanzania waokoke
3. Ombea mkoa wa KILIMANJARO
YEREMIA 31:9


No comments:

Post a Comment