Monday, November 4, 2013

RATIBA YA NOVEMBA 2013/NOVEMBA 2013 TIMETABLE


TAREHE/DATE
DAY/SIKU
OMBI/PRAYER ITEM
1
FRIDAY /IJUMAA

1. Pray for the Tanzanian Youth to receive Jesus in their hearts.
2. Pray for unity in spirit for The church of Tanzania.
3. Pray for MWANZA region
ISAIAH 19:22

1. Omba tupate katiba mpya ya haki na inayofaa
2. Omba umoja katika roho kwa kanisa la Tanzania
3. Ombea mkoa wa MWANZA

ISAYA 19:22

2
SATURDAY
/JUMAMOSI


1. Pray that we have a fair and suitable constitution
2. Pray against the habit of prayerlessness among the Christians.
3. Pray for TABORA region
ISAIAH 19:22

1. Omba tupate katiba mpya ya haki na inayofaa
2. Omba kinyume na tabia ya kutokuomba katika kanisa la Tanzania
3. Ombea mkoa wa TABORA

ISAYA 19:22

3
SUNDAY/
JUMAPILI

1. Pray that we have a fair and suitable constitution
2. Pray against the habit of prayerlessness among the Christians.
3. Pray for TABORA region
ISAIAH 19:22

1. Omba tupate katiba mpya ya haki na inayofaa
2. Omba kinyume na tabia ya kutokuomba katika kanisa la Tanzania
3. Ombea mkoa wa TABORA

ISAYA 19:22

4
MONDAY/
JUMATATU


1. Pray that we have a fair and suitable constitution
2. Pray against the habit of prayerlessness among the Christians.
3. Pray for TABORA region
ISAIAH 19:22

1. Omba tupate katiba mpya ya haki na inayofaa
2. Omba kinyume na tabia ya kutokuomba katika kanisa la Tanzania
3. Ombea mkoa wa TABORA

ISAYA 19:22

5
TUESDAY/
JUMANNE

1. Pray that we have a fair and suitable constitution
2. Pray against the habit of prayerlessness among the Christians.
3. Pray for TABORA region
ISAIAH 19:22

1. Omba tupate katiba mpya ya haki na inayofaa
2. Omba kinyume na tabia ya kutokuomba katika kanisa la Tanzania
3. Ombea mkoa wa TABORA

ISAYA 19:22

6
WED’DAY/
JUMATANO

1. Pray for peace in political affairs in Tanzania.
2. Pray for all drivers in Tanzania that they drive safely
3. Pray for MARA region
ISAIAH 38:5

1. Omba amani katika shughuli zote za kisiasa nchini
2. Omba kwamba madereva wote waendeshe kwa usalama vyombo
    vya usafiri.
3. Ombea mkoa wa MARA
ISAYA 38:5

7
THURSDAY/ALHAMISI

1. Pray for peace in political affairs in Tanzania.
2. Pray for all drivers in Tanzania that they drive safely
3. Pray for MARA region
ISAIAH 38:5

1. Omba amani katika shughuli zote za kisiasa nchini
2. Omba kwamba madereva wote waendeshe kwa usalama vyombo
    vya usafiri.
3. Ombea mkoa wa MARA
ISAYA 38:5

8
FRIDAY/
IJUMAA

1. Pray for peace in political affairs in Tanzania.
2. Pray for all drivers in Tanzania that they drive safely
3. Pray for MARA region
ISAIAH 38:5

1. Omba amani katika shughuli zote za kisiasa nchini
2. Omba kwamba madereva wote waendeshe kwa usalama vyombo
    vya usafiri.
3. Ombea mkoa wa MARA
ISAYA 38:5

9
SATURDAY/JUMAMOSI


1. Pray for the patients in hospitals
2. Pray for committed pastors who work in hardships.
3. Pray for RUVUMA region
ISAIAH 38:5

1. Ombea wagonjwa mahospitalini
2. Ombea wachungaji wanaofanya kazi ya Mungu katika mazingira
     magumu
3. Ombea mkoa wa RUVUMA
ISAYA 38:5

10
SUNDAY/
JUMAPILI

1. Pray for the patients in hospitals
2. Pray for committed pastors who work in hardships.
3. Pray for RUVUMA region
ISAIAH 38:5

1. Ombea wagonjwa mahospitalini
2. Ombea wachungaji wanaofanya kazi ya Mungu katika mazingira
     magumu
3. Ombea mkoa wa RUVUMA
ISAYA 38:5

11
MONDAY/
JUMATATU


1. Pray for the patients in hospitals
2. Pray for committed pastors who work in hardships.
3. Pray for RUVUMA region
ISAIAH 38:5

1. Ombea wagonjwa mahospitalini
2. Ombea wachungaji wanaofanya kazi ya Mungu katika mazingira
     magumu
3. Ombea mkoa wa RUVUMA
ISAYA 38:5

12
TUESDAY/
JUMANNE

1. Pray for all meetings of the council of ministers in the government.
2. Pray for all secondary school headmasters in Tanzania.
3. Pray for KATAVI region.
JEREMIAH 31:9

1. Ombea vikao vyote vya baraza la mawaziri
2. Ombea wakuu wa shule za sekondari Tanzania.
3. Ombea mkoa wa KATAVI.
YEREMIA 31:9

13
WED’DAY/
JUMATANO

1. Pray for all meetings of the council of ministers in the government.
2. Pray for all secondary school headmasters in Tanzania.
3. Pray for KATAVI region.
JEREMIAH 31:9

1. Ombea vikao vyote vya baraza la mawaziri
2. Ombea wakuu wa shule za sekondari Tanzania.
3. Ombea mkoa wa KATAVI.
YEREMIA 31:9

14
THURSDAY/
ALHAMISI


1. Pray for all meetings of the council of ministers in the government.
2. Pray for all secondary school headmasters in Tanzania.
3. Pray for KATAVI region.
JEREMIAH 31:9

1. Ombea vikao vyote vya baraza la mawaziri
2. Ombea wakuu wa shule za sekondari Tanzania.
3. Ombea mkoa wa KATAVI.
YEREMIA 31:9

15
IJUMAA/
FRIDAY

1. Pray against the evil works of witches and wizards in Tanzania.
2. Pray that the members of parliament should be saved
3. Pray for RUKWA region
JEREMIAH 31:9

1. Ombea vikao vyote vya baraza la mawaziri
2. Ombea wanafunzi mashuleni na vyuoni katika Tanzania waokoke
3. Ombea mkoa wa RUKWA
YEREMIA 31:9

16
SATURDAY/
JUMAMOSI


1. Pray against the evil works of witches and wizards in Tanzania.
2. Pray that the members of parliament should be saved
3. Pray for RUKWA region
JEREMIAH 31:9

1. Ombea vikao vyote vya baraza la mawaziri
2. Ombea wanafunzi mashuleni na vyuoni katika Tanzania waokoke
3. Ombea mkoa wa RUKWA
YEREMIA 31:9

17
SUNDAY/
JUMAPILI

1. Pray against the evil works of witches and wizards in Tanzania.
2. Pray that the members of parliament should be saved
3. Pray for RUKWA region
JEREMIAH 31:9

1. Ombea vikao vyote vya baraza la mawaziri
2. Ombea wanafunzi mashuleni na vyuoni katika Tanzania waokoke
3. Ombea mkoa wa RUKWA
YEREMIA 31:9

TAREHE/DATE
DAY/SIKU
OMBI/PRAYER ITEM
16
SATURDAY
/JUMAMOSI
 
 
1. Pray against torture and killing of people in Tanzania (Remember
     Dr. Mvungi has been killed and Dr. Ulimboha tortured)
2. Pray against the habit of prayerlessness among the Christians.
3. Pray for PEMBA island
 
ISAIAH 19:22
 
1. Kataa utesaji na mauaji ya watu katika taifa letu
     (kumbuka Dr. Mvungi ameuawa na Dr. Ulimboka aliteswa)
2. Omba kinyume na tabia ya kutokuomba katika kanisa la Tanzania
3. Ombea kisiwa cha PEMBA
 
ISAYA 19:22
 
17
SUNDAY/
JUMAPILI
1. Pray against torture and killing of people in Tanzania (Remember
     Dr. Mvungi has been killed and Dr. Ulimboha tortured)
2. Pray against the habit of prayerlessness among the Christians.
3. Pray for PEMBA island
 
ISAIAH 19:22
 
1. Kataa utesaji na mauaji ya watu katika taifa letu
     (kumbuka Dr. Mvungi ameuawa na Dr. Ulimboka aliteswa)
2. Omba kinyume na tabia ya kutokuomba katika kanisa la Tanzania
3. Ombea kisiwa cha PEMBA
 
ISAYA 19:22
 
18
MONDAY/
JUMATATU
 
1. Pray against torture and killing of people in Tanzania (Remember
     Dr. Mvungi has been killed and Dr. Ulimboha tortured)
2. Pray against the habit of prayerlessness among the Christians.
3. Pray for PEMBA island
 
ISAIAH 19:22
 
1. Kataa utesaji na mauaji ya watu katika taifa letu
     (kumbuka Dr. Mvungi ameuawa na Dr. Ulimboka aliteswa)
2. Omba kinyume na tabia ya kutokuomba katika kanisa la Tanzania
3. Ombea kisiwa cha PEMBA
 
ISAYA 19:22
 
19
TUESDAY/
JUMANNE
1. Pray against torture and killing of people in Tanzania (Remember
     Dr. Mvungi has been killed and Dr. Ulimboha tortured)
2. Pray against the habit of prayerlessness among the Christians.
3. Pray for PEMBA island
 
ISAIAH 19:22
 
1. Kataa utesaji na mauaji ya watu katika taifa letu
     (kumbuka Dr. Mvungi ameuawa na Dr. Ulimboka aliteswa)
2. Omba kinyume na tabia ya kutokuomba katika kanisa la Tanzania
3. Ombea kisiwa cha PEMBA
 
ISAYA 19:22
 
20
WED’DAY/
JUMATANO
1. Pray against torture and killing of people in Tanzania (Remember
     Dr. Mvungi has been killed and Dr. Ulimboha tortured)
2. Pray against the habit of prayerlessness among the Christians.
3. Pray for PEMBA island
 
ISAIAH 19:22
 
1. Kataa utesaji na mauaji ya watu katika taifa letu
     (kumbuka Dr. Mvungi ameuawa na Dr. Ulimboka aliteswa)
2. Omba kinyume na tabia ya kutokuomba katika kanisa la Tanzania
3. Ombea kisiwa cha PEMBA
 
ISAYA 19:22
 
21
THURSDAY/
ALHAMISI
 
1. Pray for peace in political affairs in Tanzania.
2. Pray for all drivers in Tanzania that they drive safely
3. Pray for UNGUJA island
 
ISAIAH 38:5
 
1. Omba amani katika shughuli zote za kisiasa nchini
2. Omba kwamba madereva wote waendeshe kwa  
    usalama vyombo  vya usafiri.
3. Ombea kisiwa cha UNGUJA
 
ISAYA 38:5
 
22
FRIDAY/
IJUMAA
 
1. Pray for peace in political affairs in Tanzania.
2. Pray for all drivers in Tanzania that they drive safely
3. Pray for UNGUJA island
 
ISAIAH 38:5
 
 
1. Omba amani katika shughuli zote za kisiasa nchini
2. Omba kwamba madereva wote waendeshe kwa  
    usalama vyombo  vya usafiri.
3. Ombea kisiwa cha UNGUJA
 
ISAYA 38:5
 
 
 
 
23
SATURDAY/
JUMAMOSI
 
 
1. Pray for peace in political affairs in Tanzania.
2. Pray for all drivers in Tanzania that they drive safely
3. Pray for UNGUJA island
 
ISAIAH 38:5
 
 
1. Omba amani katika shughuli zote za kisiasa nchini
2. Omba kwamba madereva wote waendeshe kwa  
    usalama vyombo  vya usafiri.
3. Ombea kisiwa cha UNGUJA
 
ISAYA 38:5
 
 
 
24
SUNDAY/
JUMAPILI
 
1. Pray for peace in political affairs in Tanzania.
2. Pray for all drivers in Tanzania that they drive safely
3. Pray for UNGUJA island.
 
ISAIAH 38:5
 
 
1. Omba amani katika shughuli zote za kisiasa nchini
2. Omba kwamba madereva wote waendeshe kwa  
    usalama vyombo  vya usafiri.
3. Ombea kisiwa cha UNGUJA.
 
ISAYA 38:5
 
 
 
25
MONDAY/
JUMATATU
 
 
1. Pray for peace in political affairs in Tanzania.
2. Pray for all drivers in Tanzania that they drive safely
3. Pray for UNGUJA island
 
ISAIAH 38:5
 
 
1. Omba amani katika shughuli zote za kisiasa nchini
2. Omba kwamba madereva wote waendeshe kwa  
    usalama vyombo  vya usafiri.
3. Ombea kisiwa cha UNGUJA
 
ISAYA 38:5
 
 
26
TUESDAY/
JUMANNE
 
1. Pray for all meetings of the council of ministers in   
    the government.
2. Pray for all primary school     
    head teachers/headmistresses in Tanzania.
3. Pray for GEITA region.
 
JEREMIAH 31:9
 
1. Ombea vikao vyote vya baraza la mawaziri
2. Ombea walimu wakuu wa shule za msingi Tanzania.
3. Ombea mkoa wa GEITA.
 
YEREMIA 31:9
 
27
WED’DAY/
JUMATANO
 
 
1. Pray for all meetings of the council of ministers in   
    the government.
2. Pray for all primary school     
    head teachers/headmistresses in Tanzania.
3. Pray for GEITA region.
 
JEREMIAH 31:9
 
1. Ombea vikao vyote vya baraza la mawaziri
2. Ombea walimu wakuu wa shule za msingi Tanzania.
3. Ombea mkoa wa GEITA.
 
YEREMIA 31:9
 
 
28
THURSDAY/
ALHAMISI
 
 
 
1. Pray for all meetings of the council of ministers in   
    the government.
2. Pray for all primary school     
    head teachers/headmistresses in Tanzania.
3. Pray for GEITA region.
 
JEREMIAH 31:9
 
1. Ombea vikao vyote vya baraza la mawaziri
2. Ombea walimu wakuu wa shule za msingi Tanzania.
3. Ombea mkoa wa GEITA.
 
YEREMIA 31:9 29
IJUMAA/
FRIDAY
 
 
1. Pray for all meetings of the council of ministers in   
    the government.
2. Pray for all primary school     
    head teachers/headmistresses in Tanzania.
3. Pray for GEITA region.
 
JEREMIAH 31:9
 
1. Ombea vikao vyote vya baraza la mawaziri
2. Ombea walimu wakuu wa shule za msingi Tanzania.
3. Ombea mkoa wa GEITA.
 
YEREMIA 31:9
 
 
 
30
SATURDAY/
JUMAMOSI
 
 
1. Pray for all meetings of the council of ministers in the government.
2. Pray for all primary school headteachers/headmistresses in Tanzania.
3. Pray for GEITA region.
 
JEREMIAH 31:9
 
1. Ombea vikao vyote vya baraza la mawaziri
2. Ombea walimu wakuu wa shule za msingi Tanzania.
3. Ombea mkoa wa GEITA.
 
YEREMIA 31:9
 No comments:

Post a Comment