Friday, December 6, 2013

RATIBA YA DESEMBA 2013/ DECEMBER 2013 TIMETABLE


TAREHE/DATE
DAY/SIKU
OMBI/PRAYER ITEM
1
SUNDAY/
JUMAPILI
1. Pray against torture and killing of people in
    Tanzania (Remember Dr. Mvungi has been
     killed and Dr. Ulimboha tortured)
2. Pray against the habit of prayerlessness among
    the Christians.
3. Pray for MBEYA region
ISAIAH 19:22

1. Kataa utesaji na mauaji ya watu katika taifa letu
     (kumbuka Dr. Mvungi ameuawa na Dr. 
     Ulimboka aliteswa)
2. Omba kinyume na tabia ya kutokuomba katika
     kanisa la Tanzania
3. Ombea mkoa wa MBEYA

ISAYA 19:22

2
MONDAY/
JUMATATU

1. Pray against torture and killing of people in
    Tanzania (Remember Dr. Mvungi has been
     killed and Dr. Ulimboha tortured)
2. Pray against the habit of prayerlessness among
    the Christians.
3. Pray for MBEYA region
ISAIAH 19:22

1. Kataa utesaji na mauaji ya watu katika taifa letu
     (kumbuka Dr. Mvungi ameuawa na Dr. 
     Ulimboka aliteswa)
2. Omba kinyume na tabia ya kutokuomba katika
     kanisa la Tanzania
3. Ombea mkoa wa MBEYA

ISAYA 19:22

3
TUESDAY/
JUMANNE
1. Pray against torture and killing of people in
    Tanzania (Remember Dr. Mvungi has been
     killed and Dr. Ulimboha tortured)
2. Pray against the habit of prayerlessness among
    the Christians.
3. Pray for MBEYA region
ISAIAH 19:22

1. Kataa utesaji na mauaji ya watu katika taifa letu
     (kumbuka Dr. Mvungi ameuawa na Dr. 
     Ulimboka aliteswa)
2. Omba kinyume na tabia ya kutokuomba katika
     kanisa la Tanzania
3. Ombea mkoa wa MBEYA

ISAYA 19:22

4
WED’DAY/
JUMATANO
1. Pray against torture and killing of people in
    Tanzania (Remember Dr. Mvungi has been
     killed and Dr. Ulimboha tortured)
2. Pray against the habit of prayerlessness among
    the Christians.
3. Pray for MBEYA region
ISAIAH 19:22

1. Kataa utesaji na mauaji ya watu katika taifa letu
     (kumbuka Dr. Mvungi ameuawa na Dr. 
     Ulimboka aliteswa)
2. Omba kinyume na tabia ya kutokuomba katika
     kanisa la Tanzania
3. Ombea mkoa wa MBEYA

ISAYA 19:22

5
THURSDAY/
ALHAMISI


1. Pray against torture and killing of people in
    Tanzania (Remember Dr. Mvungi has been
     killed and Dr. Ulimboha tortured)
2. Pray against the habit of prayerlessness among
    the Christians.
3. Pray for MBEYA region
ISAIAH 19:22

1. Kataa utesaji na mauaji ya watu katika taifa letu
     (kumbuka Dr. Mvungi ameuawa na Dr. 
     Ulimboka aliteswa)
2. Omba kinyume na tabia ya kutokuomba katika
     kanisa la Tanzania
3. Ombea mkoa wa MBEYA

ISAYA 19:22

6
FRIDAY/
IJUMAA

1. Pray for peace in political affairs in Tanzania.
2. Pray for all drivers in Tanzania that they drive 
    safely
3. Pray for UNGUJA island
ISAIAH 38:5

1. Omba amani katika shughuli zote za kisiasa 
    nchini
2. Omba kwamba madereva wote waendeshe kwa
     usalama vyombo vya usafiri.
3. Ombea kisiwa cha UNGUJA
ISAYA 38:5

7
SATURDAY/
JUMAMOSI1. Pray for peace in political affairs in Tanzania.
2. Pray for all drivers in Tanzania that they drive 
    safely
3. Pray for UNGUJA island
ISAIAH 38:5

1. Omba amani katika shughuli zote za kisiasa 
    nchini
2. Omba kwamba madereva wote waendeshe kwa
     usalama vyombo vya usafiri.
3. Ombea kisiwa cha UNGUJA
ISAYA 38:5

8
SUNDAY/
JUMAPILI


1. Pray for peace in political affairs in Tanzania.
2. Pray for all drivers in Tanzania that they drive 
    safely
3. Pray for UNGUJA island
ISAIAH 38:5

1. Omba amani katika shughuli zote za kisiasa 
    nchini
2. Omba kwamba madereva wote waendeshe kwa
     usalama vyombo vya usafiri.
3. Ombea kisiwa cha UNGUJA
ISAYA 38:5

9
MONDAY/
JUMATATU


1. Pray for peace in political affairs in Tanzania.
2. Pray for all drivers in Tanzania that they drive 
    safely
3. Pray for UNGUJA island
ISAIAH 38:5

1. Omba amani katika shughuli zote za kisiasa 
    nchini
2. Omba kwamba madereva wote waendeshe kwa
     usalama vyombo vya usafiri.
3. Ombea kisiwa cha UNGUJA
ISAYA 38:5

10
TUESDAY/
JUMANNE

1. Pray against end of year accidents.
2. Pray for patients in hospitals and at homes
3. Pray for SIMIYU region.
JEREMIAH 31:9

1. Kemea ajali zilizopangwa kutokea mwishoni
    mwa mwaka huu.
2. Ombea wagonjwa mahospitalini na majumbani.
3. Ombea mkoa wa SIMIYU.
YEREMIA 31:9

11
WED’DAY/
JUMATANO

1. Pray against end of year accidents.
2. Pray for patients in hospitals and at homes
3. Pray for SIMIYU region.
JEREMIAH 31:9

1. Kemea ajali zilizopangwa kutokea mwishoni
    mwa mwaka huu.
2. Ombea wagonjwa mahospitalini na majumbani.
3. Ombea mkoa wa SIMIYU.
YEREMIA 31:9


12
THURSDAY/
ALHAMISI


1. Pray against end of year accidents.
2. Pray for patients in hospitals and at homes
3. Pray for SIMIYU region.
JEREMIAH 31:9

1. Kemea ajali zilizopangwa kutokea mwishoni
    mwa mwaka huu.
2. Ombea wagonjwa mahospitalini na majumbani.
3. Ombea mkoa wa SIMIYU.
YEREMIA 31:9


13
IJUMAA/
FRIDAY

1. Pray against end of year accidents.
2. Pray for patients in hospitals and at homes
3. Pray for SIMIYU region.
JEREMIAH 31:9

1. Kemea ajali zilizopangwa kutokea mwishoni
    mwa mwaka huu.
2. Ombea wagonjwa mahospitalini na majumbani.
3. Ombea mkoa wa SIMIYU.
YEREMIA 31:9


14
SATURDAY/
JUMAMOSI


1. Pray against end of year accidents.
2. Pray for patients in hospitals and at homes
3. Pray for SIMIYU region.
JEREMIAH 31:9

1. Kemea ajali zilizopangwa kutokea mwishoni
    mwa mwaka huu.
2. Ombea wagonjwa mahospitalini na majumbani.
3. Ombea mkoa wa SIMIYU.
YEREMIA 31:9


15
SUNDAY/
JUMAPILI

1. Pray against end of year accidents.
2. Pray for patients in hospitals and at homes
3. Pray for SIMIYU region.
JEREMIAH 31:9

1. Kemea ajali zilizopangwa kutokea mwishoni
    mwa mwaka huu.
2. Ombea wagonjwa mahospitalini na majumbani.
3. Ombea mkoa wa SIMIYU.
YEREMIA 31:9


16
MONDAY/
JUMATATU

1. Pray against end of year accidents.
2. Pray for patients in hospitals and at homes
3. Pray for SIMIYU region.
JEREMIAH 31:9

1. Kemea ajali zilizopangwa kutokea mwishoni
    mwa mwaka huu.
2. Ombea wagonjwa mahospitalini na majumbani.
3. Ombea mkoa wa SIMIYU.
YEREMIA 31:9


  

JIPE MOYO


TAREHE/DATE
DAY/SIKU
OMBI/PRAYER ITEM
16
MONDAY/
JUMATATU

1. Pray against religious conflicts in Tanzania.
2. Pray against the habit of prayerlessness among the Christians.
3. Pray for KATAVI region.
ISAIAH 19:22

1. Kemea machafuko ya kidini Tanzania.
2. Omba kinyume na tabia ya kutokuomba katika kanisa la Tanzania.
3. Ombea mkoa wa KATAVI.

ISAYA 19:22

17
TUESDAY/
JUMANNE
1. Pray against religious conflicts in Tanzania.
2. Pray against the habit of prayerlessness among the Christians.
3. Pray for KATAVI region.
ISAIAH 19:22

1. Kemea machafuko ya kidini Tanzania.
2. Omba kinyume na tabia ya kutokuomba katika kanisa la Tanzania.
3. Ombea mkoa wa KATAVI.

ISAYA 19:22

18
WED’DAY/
JUMATANO
1. Pray against religious conflicts in Tanzania.
2. Pray against the habit of prayerlessness among the Christians.
3. Pray for KATAVI region.
ISAIAH 19:22

1. Kemea machafuko ya kidini Tanzania.
2. Omba kinyume na tabia ya kutokuomba katika kanisa la Tanzania.
3. Ombea mkoa wa KATAVI.

ISAYA 19:22

19
THURSDAY/
ALHAMISI
1. Pray against religious conflicts in Tanzania.
2. Pray against the habit of prayerlessness among the Christians.
3. Pray for KATAVI region.
ISAIAH 19:22

1. Kemea machafuko ya kidini Tanzania.
2. Omba kinyume na tabia ya kutokuomba katika kanisa la Tanzania.
3. Ombea mkoa wa KATAVI.

ISAYA 19:22

20
FRIDAY/
IJUMAA
1. Pray against religious conflicts in Tanzania.
2. Pray against the habit of prayerlessness among the Christians.
3. Pray for KATAVI region.
ISAIAH 19:22

1. Kemea machafuko ya kidini Tanzania.
2. Omba kinyume na tabia ya kutokuomba katika kanisa la Tanzania.
3. Ombea mkoa wa KATAVI.

ISAYA 19:22

21
SATURDAY/
JUMAMOSI


1. pray against the spirit of fornication and adultery IN THE CHURCH.
2. Pray against spiritual blindness in the church.
3. Pray for UKEREWE island.
ISAIAH 38:5

1. Kemea roho ya uzinzi na uasherati ndani ya kanisa.
2. Kemea upofu wa kiroho katika kanisa.
3. Ombea kisiwa cha UKEREWE.
ISAYA 38:5

22
SUNDAY/
JUMAPILI

1. pray against the spirit of fornication and adultery IN THE CHURCH.
2. Pray against spiritual blindness in the church.
3. Pray for UKEREWE island.
ISAIAH 38:5

1. Kemea roho ya uzinzi na uasherati ndani ya kanisa.
2. Kemea upofu wa kiroho katika kanisa.
3. Ombea kisiwa cha UKEREWE.
ISAYA 38:5

23
MONDAY/
JUMATATU


1. pray against the spirit of fornication and adultery IN THE CHURCH.
2. Pray against spiritual blindness in the church.
3. Pray for UKEREWE island.
ISAIAH 38:5

1. Kemea roho ya uzinzi na uasherati ndani ya kanisa.
2. Kemea upofu wa kiroho katika kanisa.
3. Ombea kisiwa cha UKEREWE.
ISAYA 38:5

24
TUESDAY/
JUMANNE

1. pray against the spirit of fornication and adultery IN THE CHURCH.
2. Pray against spiritual blindness in the church.
3. Pray for UKEREWE island.
ISAIAH 38:5

1. Kemea roho ya uzinzi na uasherati ndani ya kanisa.
2. Kemea upofu wa kiroho katika kanisa.
3. Ombea kisiwa cha UKEREWE.
ISAYA 38:5

25
WED’DAY/
JUMATANO

1. pray against the spirit of fornication and adultery IN THE CHURCH.
2. Pray against spiritual blindness in the church.
3. Pray for UKEREWE island.
ISAIAH 38:5

1. Kemea roho ya uzinzi na uasherati ndani ya kanisa.
2. Kemea upofu wa kiroho katika kanisa.
3. Ombea kisiwa cha UKEREWE.
ISAYA 38:5

26
THURSDAY/
ALHAMISI


1. Pray against end of year accidents.
2. Give thanks to God for protecting Tanzania in 2013.
3. Pray for KILIMANJARO region.
JEREMIAH 31:9

1. Kemea ajali zilizopangwa kutokea mwishoni mwa mwaka huu.
2. Tumshukuru Mungu kwa kuilinda Tanzania katika mwaka 2013.
3. Ombea mkoa wa KILIMANJARO.
YEREMIA 31:9

27
IJUMAA/
FRIDAY

1. Pray against end of year accidents.
2. Give thanks to God for protecting Tanzania in 2013.
3. Pray for KILIMANJARO region.
JEREMIAH 31:9

1. Kemea ajali zilizopangwa kutokea mwishoni mwa mwaka huu.
2. Tumshukuru Mungu kwa kuilinda Tanzania katika mwaka 2013.
3. Ombea mkoa wa KILIMANJARO.
YEREMIA 31:9

28
SATURDAY/
JUMAMOSI


1. Pray against end of year accidents.
2. Give thanks to God for protecting Tanzania in 2013.
3. Pray for KILIMANJARO region.
JEREMIAH 31:9

1. Kemea ajali zilizopangwa kutokea mwishoni mwa mwaka huu.
2. Tumshukuru Mungu kwa kuilinda Tanzania katika mwaka 2013.
3. Ombea mkoa wa KILIMANJARO.
YEREMIA 31:9

29
SUNDAY/
JUMAPILI

1. Pray against end of year accidents.
2. Give thanks to God for protecting Tanzania in 2013.
3. Pray for KILIMANJARO region.
JEREMIAH 31:9

1. Kemea ajali zilizopangwa kutokea mwishoni mwa mwaka huu.
2. Tumshukuru Mungu kwa kuilinda Tanzania katika mwaka 2013.
3. Ombea mkoa wa KILIMANJARO.
YEREMIA 31:9

30
MONDAY/
JUMATATU

1. Pray against end of year accidents.
2. Give thanks to God for protecting Tanzania in 2013.
3. Pray for KILIMANJARO region.
JEREMIAH 31:9

1. Kemea ajali zilizopangwa kutokea mwishoni mwa mwaka huu.
2. Tumshukuru Mungu kwa kuilinda Tanzania katika mwaka 2013.
3. Ombea mkoa wa KILIMANJARO.
YEREMIA 31:9

31
JUMANNE/
TUESDAY

1. Pray against end of year accidents.
2. Give thanks to God for protecting Tanzania in 2013.
3. Pray for KILIMANJARO region.
JEREMIAH 31:9

1. Kemea ajali zilizopangwa kutokea mwishoni mwa mwaka huu.
2. Tumshukuru Mungu kwa kuilinda Tanzania katika mwaka 2013.
3. Ombea mkoa wa KILIMANJARO.
YEREMIA 31:9No comments:

Post a Comment