Friday, January 3, 2014

RATIBA YA JANUARI 2014/ JANUARY 2014 TIMETABLETAREHE/DATE
DAY/SIKU
OMBI/PRAYER ITEM
16
THURSDAY/ALHAMISI
1. Thanks for 2014.
2. Pray against the habit of prayerlessness among the
    Christians.
3. Pray for KATAVI region.
ISAIAH 19:22

1. Shukrani kwa kufika 2014.
2. Omba kinyume na tabia ya kutokuomba katika kanisa la
    Tanzania.
3. Ombea mkoa wa KATAVI.

ISAYA 19:22

17
FRIDAY/
IJUMAA
1. Thanks for 2014.
2. Pray against the habit of prayerlessness among the
    Christians.
3. Pray for KATAVI region.
ISAIAH 19:22

1. Shukrani kwa kufika 2014.
2. Omba kinyume na tabia ya kutokuomba katika kanisa
    la Tanzania.
3. Ombea mkoa wa KATAVI.

ISAYA 19:22

18
SATURDAY/JUMAMOSI

1. Thanks for 2014.
2. Pray against the habit of prayerlessness among the
    Christians.
3. Pray for KATAVI region.
ISAIAH 19:22

1. Shukrani kwa kufika 2014.
2. Omba kinyume na tabia ya kutokuomba katika kanisa
    la Tanzania.
3. Ombea mkoa wa KATAVI.

ISAYA 19:22

19
SUNDAY/
JUMAPILI
1. Thanks for 2014.
2. Pray against the habit of prayerlessness among the
    Christians.
3. Pray for KATAVI region.
ISAIAH 19:22

1. Shukrani kwa kufika 2014.
2. Omba kinyume na tabia ya kutokuomba katika kanisa
    la Tanzania.
3. Ombea mkoa wa KATAVI.

ISAYA 19:22

20
MONDAY/
JUMATATU


1. Thanks for 2014.
2. Pray against the habit of prayerlessness among the
    Christians.
3. Pray for KATAVI region.
ISAIAH 19:22

1. Shukrani kwa kufika 2014.
2. Omba kinyume na tabia ya kutokuomba katika kanisa
     la Tanzania.
3. Ombea mkoa wa KATAVI.

21
TUESDAY/
JUMANNE

1. Pray against the spirit of fornication and adultery
    IN THE CHURCH.
2. Pray against spiritual blindness in the church.
3. Pray for MAFIA island.
ISAIAH 38:5

1. Kemea roho ya uzinzi na uasherati ndani ya kanisa.
2. Kemea upofu wa kiroho katika kanisa.
3. Ombea kisiwa cha MAFIA.
ISAYA 38:5

22
WED’DAY/
JUMATANO

1. Pray against the spirit of fornication and adultery
    IN THE CHURCH.

2. Pray against spiritual blindness in the church.
3. Pray for MAFIA island.
ISAIAH 38:5

1. Kemea roho ya uzinzi na uasherati ndani ya kanisa.
2. Kemea upofu wa kiroho katika kanisa.
3. Ombea kisiwa cha MAFIA.
ISAYA 38:5

23
THURSDAY/
ALHAMISI


1. Pray against accidents in Tanzania.
2. Pray against corruption in government sectors.
3. Pray for UKEREWE island.
ISAIAH 38:5

1. Kemea roho ya ajali Tanzania
2. Kemea  rushwa katika idara za serikali ya Tanzania.
3. Ombea kisiwa cha UKEREWE.
ISAYA 38:5

24
IJUMAA/
FRIDAY

1. Pray against accidents in Tanzania.
2. Pray against corruption in government sectors.
3. Pray for UKEREWE island.
ISAIAH 38:5

1. Kemea roho ya ajali Tanzania
2. Kemea  rushwa katika idara za serikali ya Tanzania.
3. Ombea kisiwa cha UKEREWE.
ISAYA 38:5

25
SATURDAY/
JUMAMOSI


1. Pray against accidents in Tanzania.
2. Pray against corruption in government sectors.
3. Pray for UKEREWE island.
ISAIAH 38:5

1. Kemea roho ya ajali Tanzania
2. Kemea  rushwa katika idara za serikali ya Tanzania.
3. Ombea kisiwa cha UKEREWE.
ISAYA 38:5

26
SUNDAY/
JUMAPILI

1. Pray for local government elections in 2014.
2. Give thanks to God for answering our prayers.
3. Pray for RUVUMA region.
JEREMIAH 31:9

1. Obea uchaguzi wa serikali za mitaamwaka 2014.
2. Mpe Mungu shukrani kwa kujibu maombi yako.
3. Ombea mkoa wa RUVUMA.
YEREMIA 31:9

27
MONDAY/
JUMATATU

1. Pray for local government elections in 2014.
2. Give thanks to God for answering our prayers.
3. Pray for RUVUMA region.
JEREMIAH 31:9

1. Obea uchaguzi wa serikali za mitaamwaka 2014.
2. Mpe Mungu shukrani kwa kujibu maombi yako.
3. Ombea mkoa wa RUVUMA.
YEREMIA 31:9

28
JUMANNE/TUESDAY

1. Pray for local government elections in 2014.
2. Give thanks to God for answering our prayers.
3. Pray for RUVUMA region.
JEREMIAH 31:9

1. Obea uchaguzi wa serikali za mitaamwaka 2014.
2. Mpe Mungu shukrani kwa kujibu maombi yako.
3. Ombea mkoa wa RUVUMA.
YEREMIA 31:9

29
JUMATANO/WED’DAY

1. Pray for President Kikwete to make right and fare
   decisions.
2. Pray for secondary students in Tanzania to receive Jesus.
3. Pray for SHINYANGA region.
JEREMIAH 31:9

1. Omba Rais Kikwete afanye maamuzi ya haki na yaliyo
    sahihi.
2. Ombea wanafunzi wa sekondari waokoke.
3. Ombea mkoa wa SHINYANGA.
YEREMIA 31:9

30
 ALHAMISI/
THURSDAY
 

1. Pray for President Kikwete to make right and fare
   decisions.
2. Pray for secondary students in Tanzania to receive Jesus.
3. Pray for SHINYANGA region.
JEREMIAH 31:9

1. Omba Rais Kikwete afanye maamuzi ya haki na yaliyo
    sahihi.
2. Ombea wanafunzi wa sekondari waokoke.
3. Ombea mkoa wa SHINYANGA.
YEREMIA 31:9


31
 IJUMAA/
FRIDAY


1. Pray for President Kikwete to make right and fare
   decisions.
2. Pray for secondary students in Tanzania to receive Jesus.
3. Pray for SHINYANGA region.
JEREMIAH 31:9

1. Omba Rais Kikwete afanye maamuzi ya haki na yaliyo
    sahihi.
2. Ombea wanafunzi wa sekondari waokoke.
3. Ombea mkoa wa SHINYANGA.
YEREMIA 31:9No comments:

Post a Comment