Monday, March 31, 2014

RATIBA YA APRILI 2014/ APRIL 2014 TIMETABLE.TAREHE/DATE
DAY/SIKU
OMBI/PRAYER ITEM
1
TUESDAY/
JUMANNE

1. Pray for Pastor Christopher Mwakasege.
2. Pray for success in preparation of Mwakasege meetings.
3. Pray for LINDI region.
ISAIAH 19:22

1. Ombea Mwalimu Christopher mwakasege.
2. Omba mafanikio na ushindi katika maandalizi ya mikutano ya Mwakasege.
3. Ombea mkoa wa LINDI.

ISAYA 19:22

2
WED’DAY/
JUMATANO

1. Pray for Pastor Christopher Mwakasege.
2. Pray for success in preparation of Mwakasege meetings.
3. Pray for LINDI region.
ISAIAH 19:22

1. Ombea Mwalimu Christopher mwakasege.
2. Omba mafanikio na ushindi katika maandalizi ya mikutano ya Mwakasege.
3. Ombea mkoa wa LINDI.

ISAYA 19:22

3
THURSDAY/ALHAMISI

1. Pray for Pastor Christopher Mwakasege.
2. Pray for success in preparation of Mwakasege meetings.
3. Pray for LINDI region.
ISAIAH 19:22

1. Ombea Mwalimu Christopher mwakasege.
2. Omba mafanikio na ushindi katika maandalizi ya mikutano ya Mwakasege.
3. Ombea mkoa wa LINDI.

ISAYA 19:22

4
FRIDAY /IJUMAA

1. Pray that we have a fair and suitable constitution.
2. Pray against the habit of prayerlessness among the Christians.
3. Pray for TABORA region
ISAIAH 19:22

1. Omba tupate katiba mpya ya haki na inayofaa
2. Omba kinyume na tabia ya kutokuomba katika kanisa la Tanzania
3. Ombea mkoa wa TABORA

ISAYA 19:22

5
SATURDAY/
JUMAMOSI


1. Pray that we have a fair and suitable constitution
2. Pray against the habit of prayerlessness among the Christians.
3. Pray for TABORA region
ISAIAH 19:22

1. Omba tupate katiba mpya ya haki na inayofaa
2. Omba kinyume na tabia ya kutokuomba katika kanisa la Tanzania
3. Ombea mkoa wa TABORA

ISAYA 19:22

6
SUNDAY/
JUMAPILI

1. Pray that we have a fair and suitable constitution
2. Pray against the habit of prayerlessness among the Christians.
3. Pray for TABORA region
ISAIAH 19:22

1. Omba tupate katiba mpya ya haki na inayofaa
2. Omba kinyume na tabia ya kutokuomba katika kanisa la Tanzania
3. Ombea mkoa wa TABORA

ISAYA 19:22

7
MONDAY/
JUMATATU

1. Pray that God intervene all constitutional parliament discussions. Bad and unfair intentions should not be passed.
2. Pray for all drivers in Tanzania that they drive safely
3. Pray for MOROGORO region
ISAIAH 38:5

1. Omba Mungu aingilie kati mijadala ya bunge la katiba. maazimio mabaya na yasiyopendwa na wananchi yasipitishwe kabisa.
2. Omba kwamba madereva wote waendeshe kwa usalama vyombo vya usafiri.
3. Ombea mkoa wa MOROGORO
ISAYA 38:5

8
TUESDAY/
JUMANNE

1. Pray that God intervene all constitutional parliament discussions. Bad and unfair intentions should not be passed.
2. Pray for all drivers in Tanzania that they drive safely
3. Pray for MOROGORO region
ISAIAH 38:5

1. Omba Mungu aingilie kati mijadala ya bunge la katiba. maazimio mabaya na yasiyopendwa na wananchi yasipitishwe kabisa.
2. Omba kwamba madereva wote waendeshe kwa usalama vyombo vya usafiri.
3. Ombea mkoa wa MOROGORO
ISAYA 38:5

9
WED’DAY/
JUMATANO

1. Pray that God intervene all constitutional parliament discussions. Bad and unfair intentions should not be passed.
2. Pray for all drivers in Tanzania that they drive safely
3. Pray for MOROGORO region
ISAIAH 38:5

1. Omba Mungu aingilie kati mijadala ya bunge la katiba. maazimio mabaya na yasiyopendwa na wananchi yasipitishwe kabisa.
2. Omba kwamba madereva wote waendeshe kwa usalama vyombo vya usafiri.
3. Ombea mkoa wa MOROGORO
ISAYA 38:5

10
THURSDAY/ALHAMISI


1. Pray that God intervene all constitutional parliament discussions. Bad and unfair intentions should not be passed.
2. Pray for all drivers in Tanzania that they drive safely
3. Pray for MOROGORO region
ISAIAH 38:5

1. Omba Mungu aingilie kati mijadala ya bunge la katiba. maazimio mabaya na yasiyopendwa na wananchi yasipitishwe kabisa.
2. Omba kwamba madereva wote waendeshe kwa usalama vyombo vya usafiri.
3. Ombea mkoa wa MOROGORO
ISAYA 38:5


TAREHE/DATE
DAY/SIKU
OMBI/PRAYER ITEM
11
FRIDAY /IJUMAA1. Pray that we have a fair and suitable constitution
2. Pray against the habit of prayerlessness among the Christians.
3. Pray for TABORA region
PROVERBS 15:29

1. Omba tupate katiba mpya ya haki na inayofaa
2. Omba kinyume na tabia ya kutokuomba katika kanisa la Tanzania
3. Ombea mkoa wa TABORA

MITHALI 15:29

12
SATURDAY/
JUMAMOSI1. Pray that we have a fair and suitable constitution
2. Pray against the habit of prayerlessness among the Christians.
3. Pray for TABORA region
PROVERBS 15:29

1. Omba tupate katiba mpya ya haki na inayofaa
2. Omba kinyume na tabia ya kutokuomba katika kanisa la Tanzania
3. Ombea mkoa wa TABORA

MITHALI 15:29

13
SUNDAY/
JUMAPILI1. Pray that we have a fair and suitable constitution
2. Pray against the habit of prayerlessness among the Christians.
3. Pray for TABORA region
PROVERBS 15:29

1. Omba tupate katiba mpya ya haki na inayofaa
2. Omba kinyume na tabia ya kutokuomba katika kanisa la Tanzania
3. Ombea mkoa wa TABORA

MITHALI 15:29

14
MONDAY/
JUMATATU

1. Pray that we have a fair and suitable constitution
2. Pray against the habit of prayerlessness among the Christians.
3. Pray for TABORA region
PROVERBS 15:29

1. Omba tupate katiba mpya ya haki na inayofaa
2. Omba kinyume na tabia ya kutokuomba katika kanisa la Tanzania
3. Ombea mkoa wa TABORA

MITHALI 15:29

15
TUESDAY/
JUMANNE

1. Pray that we have a fair and suitable constitution
2. Pray against the habit of prayerlessness among the Christians.
3. Pray for TABORA region
PROVERBS 15:29

1. Omba tupate katiba mpya ya haki na inayofaa
2. Omba kinyume na tabia ya kutokuomba katika kanisa la Tanzania
3. Ombea mkoa wa TABORA

MITHALI 15:29

16
WED’DAY/
JUMATANO

1. Pray that the pregnant women are protected against satanic attacks
2. Pray for the prisoners
3. Pray for SINGIDA region
MATTHEW 7:11

1. Ombea ulinzi kwa wamama wajawazito wasishambuliwe na falme za giza
2. Ombea wafungwa
3. Ombea mkoa wa SINGIDA
MATHAYO 7:11

17
THURSDAY/ALHAMISI


1. Pray that the pregnant women are protected against satanic attacks
2. Pray for the prisoners
3. Pray for SINGIDA region
MATTHEW 7:11

1. Ombea ulinzi kwa wamama wajawazito wasishambuliwe na falme za giza
2. Ombea wafungwa
3. Ombea mkoa wa SINGIDA
MATHAYO 7:11

18
FRIDAY /IJUMAA1. Pray that the pregnant women are protected against satanic attacks
2. Pray for the prisoners
3. Pray for SINGIDA region
MATTHEW 7:11

1. Ombea ulinzi kwa wamama wajawazito wasishambuliwe na falme za giza
2. Ombea wafungwa
3. Ombea mkoa wa SINGIDA
MATHAYO 7:11

19
SATURDAY/
JUMAMOSI1. Pray that the pregnant women are protected against satanic attacks
2. Pray for the prisoners
3. Pray for SINGIDA region
MATTHEW 7:11

1. Ombea ulinzi kwa wamama wajawazito wasishambuliwe na falme za giza
2. Ombea wafungwa
3. Ombea mkoa wa SINGIDA
MATHAYO 7:11

20
SUNDAY/
JUMAPILI1. Pray that the pregnant women are protected against satanic attacks
2. Pray for the prisoners
3. Pray for SINGIDA region
MATTHEW 7:11

1. Ombea ulinzi kwa wamama wajawazito wasishambuliwe na falme za giza
2. Ombea wafungwa
3. Ombea mkoa wa SINGIDA
MATHAYO 7:11

21
MONDAY/
JUMATATU

1. Pray for all meetings of the council of ministers in the government.
2. Pray that the students of Tanzania should be saved
3. Pray for KAGERA region
JEREMIAH 31:9

1. Ombea vikao vyote vya baraza la mawaziri
2. Ombea wanafunzi mashuleni na vyuoni katika Tanzania waokoke
3. Ombea mkoa wa KAGERA
YEREMIA 31:9

22
TUESDAY/
JUMANNE


1. Pray for all meetings of the council of ministers in the government.
2. Pray that the students of Tanzania should be saved
3. Pray for KAGERA region
JEREMIAH 31:9

1. Ombea vikao vyote vya baraza la mawaziri
2. Ombea wanafunzi mashuleni na vyuoni katika Tanzania waokoke
3. Ombea mkoa wa KAGERA
YEREMIA 31:9

23
WED’DAY/
JUMATANO

1. Pray for all meetings of the council of ministers in the government.
2. Pray that the students of Tanzania should be saved
3. Pray for KAGERA region
JEREMIAH 31:9

1. Ombea vikao vyote vya baraza la mawaziri
2. Ombea wanafunzi mashuleni na vyuoni katika Tanzania waokoke
3. Ombea mkoa wa KAGERA
YEREMIA 31:9

24
THURSDAY/ALHAMISI


1. Pray for all meetings of the council of ministers in the government.
2. Pray that the students of Tanzania should be saved
3. Pray for KAGERA region
JEREMIAH 31:9

1. Ombea vikao vyote vya baraza la mawaziri
2. Ombea wanafunzi mashuleni na vyuoni katika Tanzania waokoke
3. Ombea mkoa wa KAGERA
YEREMIA 31:9

25
FRIDAY /IJUMAA1. Pray for all meetings of the council of ministers in the government.
2. Pray that the students of Tanzania should be saved
3. Pray for KAGERA region
JEREMIAH 31:9

1. Ombea vikao vyote vya baraza la mawaziri
2. Ombea wanafunzi mashuleni na vyuoni katika Tanzania waokoke
3. Ombea mkoa wa KAGERA
YEREMIA 31:9

26
SATURDAY/
JUMAMOSI

1. Pray for all children of pastors and bishops to respect God and observe holiness.
2. Pray that the students who are saved in Tanzania to pass form VI examinations.
3. Pray for TANGA region
PSALM 145:18

1. Ombea watoto wa wachungaji na maaskofu ili wamuheshimu Mungu na wawe watakatifu.
2. Ombea wanafunzi mashuleni ambao ni form VI waliookoka katika Tanzania wafaulu mitihani yao.
3. Ombea mkoa wa TANGA.
ZABURI 145:18

27
SUNDAY/
JUMAPILI


1. Pray for all children of pastors and bishops to respect God and observe holiness.
2. Pray that the students who are saved in Tanzania to pass form VI examinations.
3. Pray for TANGA region
PSALM 145:18

1. Ombea watoto wa wachungaji na maaskofu ili wamuheshimu Mungu na wawe watakatifu.
2. Ombea wanafunzi mashuleni ambao ni form VI waliookoka katika Tanzania wafaulu mitihani yao.
3. Ombea mkoa wa TANGA.
ZABURI 145:18

28
MONDAY/
JUMATATU
1. Pray for all children of pastors and bishops to respect God and observe holiness.
2. Pray that the students who are saved in Tanzania to pass form VI examinations.
3. Pray for TANGA region
PSALM 145:18

1. Ombea watoto wa wachungaji na maaskofu ili wamuheshimu Mungu na wawe watakatifu.
2. Ombea wanafunzi mashuleni ambao ni form VI waliookoka katika Tanzania wafaulu mitihani yao.
3. Ombea mkoa wa TANGA.
ZABURI 145:18

29
TUESDAY/
JUMANNE

1. Pray for all children of pastors and bishops to respect God and observe holiness.
2. Pray that the students who are saved in Tanzania to pass form VI examinations.
3. Pray for TANGA region
PSALM 145:18

1. Ombea watoto wa wachungaji na maaskofu ili wamuheshimu Mungu na wawe watakatifu.
2. Ombea wanafunzi mashuleni ambao ni form VI waliookoka katika Tanzania wafaulu mitihani yao.
3. Ombea mkoa wa TANGA.
ZABURI 145:18

30
WED’DAY/
JUMATANO
1. Pray for all children of pastors and bishops to respect God and observe holiness.
2. Pray that the students who are saved in Tanzania to pass form VI examinations.
3. Pray for TANGA region
PSALM 145:18

1. Ombea watoto wa wachungaji na maaskofu ili wamuheshimu Mungu na wawe watakatifu.
2. Ombea wanafunzi mashuleni ambao ni form VI waliookoka katika Tanzania wafaulu mitihani yao.
3. Ombea mkoa wa TANGA.
ZABURI 145:18
No comments:

Post a Comment