Tuesday, March 4, 2014

RATIBA YA MWEZI MARCH 2014/ MARCH 2014 TIMETABLENENO + MAOMBI = NGUVU
BIBLE + PRAYER = POWER


TAREHE/DATE
DAY/SIKU
OMBI/PRAYER ITEM
1
SATURDAY/
JUMAMOSI


1. Pray for the WAPO mission ministry.
2. Pray for Sylvester Gamanywa the Chairman of 
    WAPO mission.
3. Pray for the constitution parliament to be fair for the interests
    of many Tanzanians. Pray against any evil behind the issue.
     Pray that we get a very good constitution.
3. Pray for DODOMA region.
1 Kings 9:3

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

1. Ombea huduma ya WAPO mission.
2. Ombea Sylvester Gamanywa ambaye ni kiongozi mkuu
    wa WAPO mission.
3.  Ombea bunge la katiba, ili wajadili kwa haki na watu
     wa hali zote wasikilizwe. Tukatae ajenda za siri
    ambazo si nzuri kwetu zinazotaka kuwekwa kwenye
    katiba.
3. Ombea mkoa wa DODOMA
1 Wafalme 9:3

2
SUNDAY/
JUMAPILI

1. Pray for the WAPO mission ministry.
2. Pray for Sylvester Gamanywa the Chairman of 
     WAPO mission.
3. Pray for the constitution parliament to be fair for the interests
    of many Tanzanians. Pray against any evil behind the issue.
     Pray that we get a very good constitution.
3. Pray for DODOMA region.
1 Kings 9:3

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

1. Ombea huduma ya WAPO mission.
2. Ombea Sylvester Gamanywa ambaye ni kiongozi mkuu
    wa WAPO mission.
3.  Ombea bunge la katiba, ili wajadili kwa haki na watu
     wa hali zote wasikilizwe. Tukatae ajenda za siri
    ambazo si nzuri kwetu zinazotaka kuwekwa kwenye
    katiba.
3. Ombea mkoa wa DODOMA
1 Wafalme 9:3

3
MONDAY/
JUMATATU

1. Pray for the WAPO mission ministry.
2. Pray for Sylvester Gamanywa the Chairman of
    WAPO mission.
3. Pray for the constitution parliament to be fair for the interests
    of many Tanzanians. Pray against any evil behind the issue.
     Pray that we get a very good constitution.
3. Pray for DODOMA region.
1 Kings 9:3

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

1. Ombea huduma ya WAPO mission.
2. Ombea Sylvester Gamanywa ambaye ni kiongozi mkuu
    wa WAPO mission.
3.  Ombea bunge la katiba, ili wajadili kwa haki na watu
     wa hali zote wasikilizwe. Tukatae ajenda za siri
    ambazo si nzuri kwetu zinazotaka kuwekwa kwenye
    katiba.
3. Ombea mkoa wa DODOMA
1 Wafalme 9:3

4
JUMANNE/
TUESDAY

1. Pray for the WAPO mission ministry.
2. Pray for Sylvester Gamanywa the Chairman of 
   WAPO mission.
3. Pray for the constitution parliament to be fair for the interests
    of many Tanzanians. Pray against any evil behind the issue.
     Pray that we get a very good constitution.
3. Pray for DODOMA region.
1 Kings 9:3

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

1. Ombea huduma ya WAPO mission.
2. Ombea Sylvester Gamanywa ambaye ni kiongozi mkuu
    wa WAPO mission.
3.  Ombea bunge la katiba, ili wajadili kwa haki na watu
     wa hali zote wasikilizwe. Tukatae ajenda za siri
    ambazo si nzuri kwetu zinazotaka kuwekwa kwenye
    katiba.
3. Ombea mkoa wa DODOMA
1 Wafalme 9:3

5
JUMATANO/
WEDNESDAY

1. Pray for the WAPO mission ministry.
2. Pray for Sylvester Gamanywa the Chairman of 
    WAPO mission.
3. Pray for the constitution parliament to be fair for the interests
    of many Tanzanians. Pray against any evil behind the issue.
     Pray that we get a very good constitution.
3. Pray for DODOMA region.
1 Kings 9:3

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

1. Ombea huduma ya WAPO mission.
2. Ombea Sylvester Gamanywa ambaye ni kiongozi mkuu
    wa WAPO mission.
3.  Ombea bunge la katiba, ili wajadili kwa haki na watu
     wa hali zote wasikilizwe. Tukatae ajenda za siri
    ambazo si nzuri kwetu zinazotaka kuwekwa kwenye
    katiba.
3. Ombea mkoa wa DODOMA
1 Wafalme 9:3

6
THURSDAY/
ALHAMISI


1. Pray for the WAPO mission ministry.
2. Pray for Sylvester Gamanywa the Chairman of 
    WAPO mission.
3. Pray for the constitution parliament to be fair for the interests
    of many Tanzanians. Pray against any evil behind the issue.
     Pray that we get a very good constitution.
3. Pray for DODOMA region.
1 Kings 9:3

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

1. Ombea huduma ya WAPO mission.
2. Ombea Sylvester Gamanywa ambaye ni kiongozi mkuu
    wa WAPO mission.
3.  Ombea bunge la katiba, ili wajadili kwa haki na watu
     wa hali zote wasikilizwe. Tukatae ajenda za siri
    ambazo si nzuri kwetu zinazotaka kuwekwa kwenye
    katiba.
3. Ombea mkoa wa DODOMA
1 Wafalme 9:3

7
IJUMAA/
FRIDAY

Pray for peace. We should pray that the nation should not be led under the influence of darkness powers and freemasonry/
Matthews 7:7
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
Omba amani ya nchi. Tukatae nchi yetu kuongozwa chini ya nguvu za majini, mapepo, mizimu, kafara, freemason na falme za giza kwa ujumla wake.   
Mathayo 7:7

8
SATURDAY/
JUMAMOSI

Pray for peace. We should pray that the nation should not be led under the influence of darkness powers and freemasonry/
Matthews 7:7

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
Omba amani ya nchi. Tukatae nchi yetu kuongozwa chini ya nguvu za majini, mapepo, mizimu, kafara, freemason na falme za giza kwa ujumla wake.   
Mathayo 7:7

9
SUNDAY/
JUMAPILI

Pray for peace. We should pray that the nation should not be led under the influence of darkness powers and freemasonry/
Matthews 7:7

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
Omba amani ya nchi. Tukatae nchi yetu kuongozwa chini ya nguvu za majini, mapepo, mizimu, kafara, freemason na falme za giza kwa ujumla wake.   
Mathayo 7:7

10
MONDAY/
JUMATATU

Pray for peace. We should pray that the nation should not be led under the influence of darkness powers and freemasonry/
Matthews 7:7

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
Omba amani ya nchi. Tukatae nchi yetu kuongozwa chini ya nguvu za majini, mapepo, mizimu, kafara, freemason na falme za giza kwa ujumla wake.   
Mathayo 7:7


TAREHE/DATE
DAY/SIKU
OMBI/PRAYER ITEM
11
TUESDAY/
JUMANNE

1. Pray for the Tanzanian Youth to receive Jesus in their hearts.
2. Pray for unity in spirit for The church of Tanzania.
3. Pray for MWANZA region
ISAIAH 19:22

1. Omba tupate katiba mpya ya haki na inayofaa
2. Omba umoja katika roho kwa kanisa la Tanzania
3. Ombea mkoa wa MWANZA

ISAYA 19:22

12
WED’DAY/
JUMATANO

1. Pray for the Tanzanian Youth to receive Jesus in their hearts.
2. Pray for unity in spirit for The church of Tanzania.
3. Pray for MWANZA region
ISAIAH 19:22

1. Omba tupate katiba mpya ya haki na inayofaa
2. Omba umoja katika roho kwa kanisa la Tanzania
3. Ombea mkoa wa MWANZA

ISAYA 19:22

13
THURSDAY/
ALHAMISI


1. Pray that we have a fair and suitable constitution
2. Pray against the habit of prayerlessness among the Christians.
3. Pray for TABORA region
ISAIAH 19:22

1. Omba tupate katiba mpya ya haki na inayofaa
2. Omba kinyume na tabia ya kutokuomba katika kanisa la Tanzania
3. Ombea mkoa wa TABORA

ISAYA 19:22

14
FRIDAY /
IJUMAA

1. Pray that we have a fair and suitable constitution
2. Pray against the habit of prayerlessness among the Christians.
3. Pray for TABORA region
ISAIAH 19:22

1. Omba tupate katiba mpya ya haki na inayofaa
2. Omba kinyume na tabia ya kutokuomba katika kanisa la Tanzania
3. Ombea mkoa wa TABORA

ISAYA 19:22

15
SATURDAY/
JUMAMOSI


1. Pray that we have a fair and suitable constitution
2. Pray against the habit of prayerlessness among the Christians.
3. Pray for TABORA region
ISAIAH 19:22

1. Omba tupate katiba mpya ya haki na inayofaa
2. Omba kinyume na tabia ya kutokuomba katika kanisa la Tanzania
3. Ombea mkoa wa TABORA

ISAYA 19:22

16
SUNDAY/
JUMAPILI

1. Pray that we have a fair and suitable constitution
2. Pray against the habit of prayerlessness among the Christians.
3. Pray for TABORA region
ISAIAH 19:22

1. Omba tupate katiba mpya ya haki na inayofaa
2. Omba kinyume na tabia ya kutokuomba katika kanisa la Tanzania
3. Ombea mkoa wa TABORA

ISAYA 19:22

17
MONDAY/
JUMATATU

1. Pray for the children of pastors and bishops that they should be
    saved.
2. Pray for all drivers in Tanzania that they drive safely
3. Pray for MARA region
ISAIAH 38:5

1. Omba kwamba watoto wa wachungaji na maaskofu waokoke na
    kuwa na hofu ya Mungu
2. Omba kwamba madereva wote waendeshe kwa usalama vyombo
    vya usafiri.
3. Ombea mkoa wa MARA
ISAYA 38:5

18
TUESDAY/
JUMANNE

1. Pray for the children of pastors and bishops that they should be
    saved.
2. Pray for all drivers in Tanzania that they drive safely
3. Pray for MARA region
ISAIAH 38:5

1. Omba kwamba watoto wa wachungaji na maaskofu waokoke na
    kuwa na hofu ya Mungu
2. Omba kwamba madereva wote waendeshe kwa usalama vyombo
    vya usafiri.
3. Ombea mkoa wa MARA
ISAYA 38:5

19
WED’DAY/
JUMATANO

1. Pray for the children of pastors and bishops that they should be
    saved.
2. Pray for all drivers in Tanzania that they drive safely
3. Pray for MARA region
ISAIAH 38:5

1. Omba kwamba watoto wa wachungaji na maaskofu waokoke na
    kuwa na hofu ya Mungu
2. Omba kwamba madereva wote waendeshe kwa usalama vyombo
    vya usafiri.
3. Ombea mkoa wa MARA
ISAYA 38:5

20
THURSDAY/
ALHAMISI


1. Pray for the children of pastors and bishops that they should be
    saved.
2. Pray for all drivers in Tanzania that they drive safely
3. Pray for MARA region
ISAIAH 38:5

1. Omba kwamba watoto wa wachungaji na maaskofu waokoke na
    kuwa na hofu ya Mungu
2. Omba kwamba madereva wote waendeshe kwa usalama vyombo
    vya usafiri.
3. Ombea mkoa wa MARA
ISAYA 38:5

21
FRIDAY /
IJUMAA

1. Pray for the children of pastors and bishops that they should be
    saved.
2. Pray for all drivers in Tanzania that they drive safely
3. Pray for MARA region
ISAIAH 38:5

1. Omba kwamba watoto wa wachungaji na maaskofu waokoke na
    kuwa na hofu ya Mungu
2. Omba kwamba madereva wote waendeshe kwa usalama vyombo
    vya usafiri.
3. Ombea mkoa wa MARA
ISAYA 38:5

22
SATURDAY/
JUMAMOSI


1. Pray for all meetings of the council of ministers in the government.
2. Pray that the students of Tanzania should be saved
3. Pray for KILIMANJARO region
JEREMIAH 31:9

1. Ombea vikao vyote vya baraza la mawaziri
2. Ombea wanafunzi mashuleni na vyuoni katika Tanzania waokoke
3. Ombea mkoa wa KILIMANJARO
YEREMIA 31:9

23
SUNDAY/
JUMAPILI

1. Pray for all meetings of the council of ministers in the government.
2. Pray that the students of Tanzania should be saved
3. Pray for KILIMANJARO region
JEREMIAH 31:9

1. Ombea vikao vyote vya baraza la mawaziri
2. Ombea wanafunzi mashuleni na vyuoni katika Tanzania waokoke
3. Ombea mkoa wa KILIMANJARO
YEREMIA 31:9

24
MONDAY/
JUMATATU

1. Pray for all meetings of the council of ministers in the government.
2. Pray that the students of Tanzania should be saved
3. Pray for KILIMANJARO region
JEREMIAH 31:9

1. Ombea vikao vyote vya baraza la mawaziri
2. Ombea wanafunzi mashuleni na vyuoni katika Tanzania waokoke
3. Ombea mkoa wa KILIMANJARO
YEREMIA 31:9

25
TUESDAY/
JUMANNE

1. Pray for unity among born again Christians.
2. Pray that the gospel should be preached all over the country.
3. Pray for KILIMANJARO region
JEREMIAH 31:9

1. Ombea umoja kwa watu waliookoka.
2. Ombea injili ihubiriwe nchi nzima.
3. Ombea mkoa wa KILIMANJARO
YEREMIA 31:9

26
WED’DAY/
JUMATANO

1. Pray for unity among born again Christians.
2. Pray that the gospel should be preached all over the country.
3. Pray for KILIMANJARO region
JEREMIAH 31:9

1. Ombea umoja kwa watu waliookoka.
2. Ombea injili ihubiriwe nchi nzima.
3. Ombea mkoa wa KILIMANJARO
YEREMIA 31:9

27
THURSDAY/
ALHAMISI


1. Pray for unity among born again Christians.
2. Pray that the gospel should be preached all over the country.
3. Pray for KILIMANJARO region
JEREMIAH 31:9

1. Ombea umoja kwa watu waliookoka.
2. Ombea injili ihubiriwe nchi nzima.
3. Ombea mkoa wa KILIMANJARO
YEREMIA 31:9

28
FRIDAY /IJUMAA

1. Pray for all pastors in Tanzania.
2. Pray for widows and orphans in Tanzania.
3. Pray for KILIMANJARO region
JEREMIAH 31:9

1. Ombea wachungaji wa Tanzania.
2. Ombea yatima na wajane.
3. Ombea mkoa wa KILIMANJARO
YEREMIA 31:9

29
SATURDAY/
JUMAMOSI


1. Pray for all pastors in Tanzania.
2. Pray for widows and orphans in Tanzania.
3. Pray for KILIMANJARO region
JEREMIAH 31:9

1. Ombea wachungaji wa Tanzania.
2. Ombea yatima na wajane.
3. Ombea mkoa wa KILIMANJARO
YEREMIA 31:9

30

SUNDAY/
JUMAPILI

1. Pray for all pastors in Tanzania.
2. Pray for widows and orphans in Tanzania.
3. Pray for KILIMANJARO region
JEREMIAH 31:9

1. Ombea wachungaji wa Tanzania.
2. Ombea yatima na wajane.
3. Ombea mkoa wa KILIMANJARO
YEREMIA 31:9

31
MONDAY/
JUMATATU

1. Pray for all pastors in Tanzania.
2. Pray for widows and orphans in Tanzania.
3. Pray for KILIMANJARO region
JEREMIAH 31:9

1. Ombea wachungaji wa Tanzania.
2. Ombea yatima na wajane.
3. Ombea mkoa wa KILIMANJARO
YEREMIA 31:9No comments:

Post a Comment