Monday, June 2, 2014

RATIBA YA JUNI 2014/JUNE 2014 TIMETABLE
Hillsong - Born Is the King Album Lyrics
1.Emmanuel
2.O Holy Night
3.The Westward Procession
4.Joy to the World
5.Born Is the King (It's Christmas)
6.We Three Kings
7.O Come Let Us Adore Him
8.Silent Night

TAREHE/DATE
DAY/SIKU
OMBI/PRAYER ITEM
1
SUNDAY/

JUMAPILI

1. Pray for the parliamentary discussions to consider
    the poor and majority of Tanzanians
2. Pray for LINDI region
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1.  Ombea vikao vya bunge. Bunge lijadili na kupitisha
    mambo kwa maslahi ya walio maskini na walio wengi.
2.  Ombea mkoa wa LINDI.

2
MONDAY/

JUMATATU
1. Pray against corruption at the sea ports in
   Tanzania
2. Pray for MTWARA region
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1.  kemea rushwa katika bandari za Tanzania.
2.  Ombea mkoa wa MTWARA.

3
TUESDAY/

JUMANNE
1. Pray against the spirit of bureaucracy, corruption
and negligence shown by the government to the claims
of teachers in Tanzania
2. Pray for RUVUMA  region.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1.  kemea roho ya urasimu, ya rushwa na ya kutokujali
inayoonyeshwa na serikali ya Tanzania kuhusu madai na
malimbikizo ya walimu nchi nzima. 
2.  Ombea mkoa wa RUVUMA.

4
WED’DAY/

JUMATANO
1. Pray against prayerlessness among Christians in
the church today. Let us ask God to pour his
power in the church so we can pray more and more
2. Pray for PWANI region.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1.  kemea roho ya kutokuomba baina ya wapendwa
wa kanisa la leo. Tumuombe Mungu amwage roho ya
kuomba ili tuwe na kiu ya kuomba tena na tena bila kuacha. 
2.  Ombea mkoa wa PWANI.

5
THURSDAY/

ALHAMISI


1. Pray against corruption in the ministry of health.
This ministry is not doing enough to save the patients.
In government hospitals you must bribe the doctors
and nurses to attend the patient or else your loved one will die.
2. Pray for MOROGORO region.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1.  kemea roho ya RUSHWA katika wizara ya afya. Hii ni
wizara ambayo haiwajibiki kabisa na watu hufia hospitalini
kwa sababu hawana pesa ya kumuhonga nesi au daktari.
TUOMBE na Yesu atafanya.
2.  Ombea mkoa wa MOROGORO.6
FRIDAY /IJUMAA

1. Pray for peace in churches and mosques all over Tanzania.
2.  Pray for IRINGA region
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1. Omba amani itawale makanisani na misikitini kote Tanzania.
2.  Ombea mkoa wa IRINGA.
7
SATURDAY/
JUMAMOSI


1. Pray for Pastors’ wives to respect the work of God, the church and to fulfill their duties at home. They should pray and support their husbands.
2.  Pray for SINGIDA  region
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1. Ombea wamama mchungaji wawe waombaji waombee kazi ya Mungu, watimize wajibu wao, wawatie moyo wachungaji au waume zao
2.  Ombea mkoa wa SINGIDA.

8
SATURDAY/
JUMAMOSI
1. Pray for the government or other stakeholders to build laboratories for new secondary schools in Tanzania
2.  Pray for PWANI region
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1. Omba kwamba serikali au wadau wengine wajenge maabara kwenye shule mpya za sekondari Tanzania.
2.  Ombea mkoa wa PWANI.
9
SUNDAY/
JUMAPILI

1. Pray for born again students in primary schools to perform well in their studies.
2.  Pray for MBEYA region
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1. Omba watoto wa wapendwa wafanye vizuri katika masomo yao katika shule za msingi.
2.  Ombea mkoa wa MBEYA.
10
MONDAY/
JUMATATU
1. Pray for the national team to train well and win its game against Mozambique in July 2014
2.  Pray for TANGA region
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1. Ombea Taifa Stars ifanye mazoezi vizuri na kujiandaa vizuri na ishinde mchezo wake na Msumbiji.
2.  Ombea mkoa wa TANGA.

TAREHE/DATE
DAY/SIKU
OMBI/PRAYER ITEM
11
TUESDAY/
JUMANNE

1. Pray against the spirit of bureaucracy, corruption and negligence shown by the government to the claims of teachers in Tanzania
2. Pray for RUVUMA  region.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1.  kemea roho ya urasimu, ya rushwa na ya kutokujali inayoonyeshwa na serikali ya Tanzania kuhusu madai na malimbikizo ya walimu nchi nzima.
2.  Ombea mkoa wa RUVUMA.

12
WED’DAY/
JUMATANO

1. Pray against prayerlessness among Christians in the church today. Let us ask God to pour his power in th church so we can pray more and more
2. Pray for PWANI region.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1.  kemea roho ya kutokuomba baina ya wapendwa wa kanisa la leo. Tumuombe Mungu amwage roho ya kuomba ili tuwe na kiu ya kuomba tena na tena bila kuacha.
2.  Ombea mkoa wa PWANI.

13
THURSDAY
/ALHAMISI1. Pray against corruption in the ministry of health. This ministry is not doing enough to save the patients. In government hospitals you must bribe the doctors and nurses to attend the patient or else your loved one will die.
2. Pray for MOROGORO region.

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1.  kemea roho ya RUSHWA katika wizara ya afya. Hii ni wizara ambayo haiwajibiki kabisa na watu hufia hospitalini kwa sababu hawana pesa ya kumuhonga nesi au daktari. TUOMBE na Yesu atafanya.
2.  Ombea mkoa wa MOROGORO.

14
IJUMAA/
FRIDAY

1. Pray against corruption in the ministry of health. This ministry is not doing enough to save the patients. In government hospitals you must bribe the doctors and nurses to attend the patient or else your loved one will die.
2. Pray for MOROGORO region.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1.  kemea roho ya RUSHWA katika wizara ya afya. Hii ni wizara ambayo haiwajibiki kabisa na watu hufia hospitalini kwa sababu hawana pesa ya kumuhonga nesi au daktari. TUOMBE na Yesu atafanya.
2.  Ombea mkoa wa MOROGORO.

15
JUMAMOSI/
SATURDAY

1. Pray against prayerlessness among Christians in the church today. Let us ask God to pour his power in th church so we can pray more and more
2. Pray for PWANI region.

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1.  kemea roho ya kutokuomba baina ya wapendwa wa kanisa la leo. Tumuombe Mungu amwage roho ya kuomba ili tuwe na kiu ya kuomba tena na tena bila kuacha.
2.  Ombea mkoa wa PWANI.

16
JUMAPILI/
SUNDAY

1. Pray for peaceful local government elections in October 2014.
2. Pray for MANYARA region.

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1.  Ombea uchaguzi wa serikali za mitaa 2014
2.  Ombea mkoa wa MANYARA.

17
JUMATATU/
MONDAY

1. Pray for patients in government hospitals.
2. Pray for SINGIDA region.

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1.  Ombea wagonjwa katika hospitali za serikali nchini Tanzania.
2.  Ombea mkoa wa SINGIDA.

18
JUMANNE/
TUESDAY

1. Pray for spiritual revival in believers.
2. Pray for TANGA region.

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1.  Omba uamsho wa kiroho kwa wakristo.
2.  Ombea mkoa wa TANGA.

19
JUMATANO/
WED’DAY

1. Pray against car accidents.
2. Pray for KIGOMA region.

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1.  Kemea ajali za barabarani.
2.  Ombea mkoa wa KIGOMA.

20
ALHAMISI/
THURSDAY

1. Pray against immodest dressing in the church today.
2. Pray for SHINYANGA region.

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1.  Omba kukemea uvaaji mbaya na wa kidunia katika kanisa siku hizi.
2.  Ombea mkoa wa SHINYANGA.TAREHE/DATE
DAY/SIKU
OMBI/PRAYER ITEM
21
JUMAMOSI/
SATURDAY


1. Pray for president Kikwete to make wise decisions for our country.
2. Pray for MARA  region.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1.  Omba kwamba rais Kikwete afanye maamuzi ya busara kwa ajili ya taifa letu.
2.  Ombea mkoa wa MARA.

22
JUMAPILI/
SUNDAY1. Pray against  corruption in the ministry of finance.
2. Pray for LINDI region.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1.  kemea roho RUSHWA katika wizara ya fedha.
2.  Ombea mkoa wa LINDI.

23
JUMATATU/
MONDAY1. Pray against the torturing of media especially when they speak the truth.
2. Pray for MTWARA region.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1.  Kemea tabiaya serikali kunyanyasa vyombo vya habari hasa hasa vinapoandika mambo ya kweli.
2.  Ombea mkoa wa MTWARA.

24
TUESDAY/
JUMANNE


1. Pray against corruption in the ministry of health. This ministry is not doing enough to save the patients. In government hospitals you must bribe the doctors and nurses to attend the patient or else your loved one will die.
2. Pray for MOROGORO region.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1.  kemea roho ya RUSHWA katika wizara ya afya. Hii ni wizara ambayo haiwajibiki kabisa na watu hufia hospitalini kwa sababu hawana pesa ya kumuhonga nesi au daktari. TUOMBE na Yesu atafanya.
2.  Ombea mkoa wa MOROGORO.

25
WED’DAY/
JUMATANO1. Pray against corruption in the police force. There is a huge corruption base in the traffic police.
2. Pray for TABORA  region.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1.  kemea roho ya rushwa katika jeshi la polisi. Kuna rushwa iliyoota mizizi hasa katika askari wa usalama barabarani.
2.  Ombea mkoa wa TABORA.

26
THURSDAY/
ALHAMISI1. Pray for peaceful local government elections in October 2014.
2. Pray for MANYARA region.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1.  Ombea uchaguzi wa serikali za mitaa 2014
2.  Ombea mkoa wa MANYARA.

27
IJUMAA/
FRIDAY


1. Pray for patients in government hospitals.
2. Pray for SINGIDA region.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1.  Ombea wagonjwa katika hospitali za serikali nchini Tanzania.
2.  Ombea mkoa wa SINGIDA.

28
JUMAMOSI/
SATURDAY


1. Pray for spiritual revival in believers.
2. Pray for TANGA region.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1.  Omba uamsho wa kiroho kwa wakristo.
2.  Ombea mkoa wa TANGA.

29
JUMAPILI/
SUNDAY


1. Pray against car accidents.
2. Pray for KIGOMA region.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1.  Kemea ajali za barabarani.
2.  Ombea mkoa wa KIGOMA.

30
JUMATATU/
MONDAY


1. Pray against immodest dressing in the church today.
2. Pray for SHINYANGA region.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
1.  Omba kukemea uvaaji mbaya na wa kidunia katika kanisa siku hizi.
2.  Ombea mkoa wa SHINYANGA.


No comments:

Post a Comment